{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Meer samenwerking tussen de haven van Antwerpen en de Gambiaanse haven Banjul

24 mei werd in de haven van Antwerpen een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Port of Antwerp International (PAI), de consultancy- en investeringsdochter van het Antwerpse Havenbedrijf en trainings- en opleidingscentrum APEC, maritieme trainings- en opleidingsdochter enerzijds, en Gambia Ports Authority, de havenautoriteit van de Gambiaanse haven Banjul, anderzijds. Deze samenwerking, waarin training en advies centraal staan, onderstreept de toonaangevende rol die de haven van Antwerpen speelt in West-Afrika.

Als onderdeel van een bezoek aan België, bracht de delegatie uit Gambia, onder leiding van Z.E. President Adama Barrow, ook een bezoek aan de haven van Antwerpen. Naast een kennismakingsbezoek stond de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen de havens van Antwerpen en Banjul op het programma.

Samenwerkingsovereenkomst

De overeenkomst werd ondertekend in het Havenhuis van Antwerpen door Kristof Waterschoot, CEO van PAI en APEC en door Abdoulie Tambedou, Managing Director Gambia Ports Authority. In het kader van deze overeenkomst zal de haven van Antwerpen een adviserende rol spelen en zal worden onderzocht op welke manier in de toekomst nauwer kan worden samengewerkt tussen beide havens. Training speelt daarin in ieder geval een belangrijke rol. Abdoulie Tambedou, Managing Director of Gambia Ports Authority: "Deze haven, waar de synergie tussen maritieme, logistieke en industriële activiteiten zorgt voor een uniek platform, is voor onze haven in Banjul een inspirerend voorbeeld. Wij zijn absoluut onder de indruk en daarom zeer verheugd met deze samenwerkingsovereenkomst waarbinnen we beroep zullen kunnen doen op de expertise van de haven van Antwerpen. Wij kijken met veel vertrouwen uit naar de toekomst.”

Haven gambia

Belang van West-Afrika

Antwerpen heeft van alle havens in Noordwest-Europa het hoogste aandeel rechtstreekse diensten op West-Afrika, wat zich vertaalt in een marktaandeel van bijna 50%.“We zijn zeer verheugd met deze nauwere samenwerking met Gambia”, zegt havenschepen Marc Van Peel, tevens voorzitter van PAI. “Met onze dochterbedrijven APEC en PAI zetten we al langer in op het doorgeven en delen van kennis en ervaring, om op die manier het wereldwijde netwerk van onze haven te versterken. West-Afrika is voor ons een zeer belangrijke regio en het is onze ambitie om onze positie daar nog verder te versterken. Een mooi voorbeeld daarvan is ook de samenwerking met Benin in het kader van de modernisering van de haven van Cotonou waarbij er voor werd gekozen om tijdelijk het management geheel over te nemen”, aldus Van Peel.

Training staat centraal

De haven van Antwerpen heeft met APEC, haar maritieme trainings- en opleidingsdochter een instituut in huis dat gespecialiseerd is in allerhande opleidingen op maat. APEC staat al sinds 1977 in voor het opleiden en trainen van maritieme professionals van over de hele wereld. Kristof Waterschoot, CEO van PAI en APEC: “Eerder heeft APEC al een 130-tal havenprofessionals uit Banjul hier in Antwerpen opgeleid. Deze samenwerkingsovereenkomst versterkt dit traject en bovendien zijn er nu concrete plannen om ter plaatse in Gambia een training op te zetten voor de dokwerkers. De samenwerking onderstreept de ambitie van PAI om haar sterke reputatie in West-Afrika te bestendigen én verder uit te bouwen.”

Bron: Port of Antwerp