{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Auto afzetten op APMT2 kost schipper 75 euro

APMT MVII staat binnenschippers sinds vorige week officieel toe hun auto van het schip op de terminal af te zetten, maar brengt daarvoor 75 euro per keer in rekening.

APMT

Aanmelden

De containerstuwadoor zegt in een vorige week verspreide circulaire dat de vergoeding nodig is omdat het afzetten ‘het operationele proces verstoort’. Schippers die met hun auto de terminal af willen, moeten dat vooraf per e-mail melden en het bedrijf geeft van geval tot geval al dan niet toestemming.

Veiligheid

De kwestie over het afzetten van auto’s vanaf binnenschepen op de nieuwe terminals op Maasvlakte 2 speelt al maanden. In februari besloot RWG het om veiligheidsredenen te verbieden, nadat het aanvankelijk wel werd toegestaan. APMT MVII ontmoedigde het, zonder dat er van een echt verbod sprake was.

Sleutelrol

Brancheorganisaties protesteren tegen de moeizame gang van zaken en wijzen erop dat de binnenvaart een sleutelrol speelt in de Rotterdamse containerlogistiek. Zo vindt het CBRB dat ‘het aan en van boord zetten van auto’s een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering is, dat volwaardig gefaciliteerd moet worden’.

Aanlegsteiger

Intussen werkt Havenbedrijf Rotterdam aan een oplossing in de vorm van een centrale en openbare aanlegsteiger in de centraal gelegen Prinses Margriethaven. Die is waarschijnlijk pas over een half jaar klaar. Tot die tijd blijft het dus schipperen op de nieuwe terminals. ECT en APMT-R staan het op- en afzetten, al dan niet formeel, wel toe.

Bron: Nieuwsbladtransport.nl
Publicatie: augustus 2016