{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

De vraag naar reefer containers zal in 2020 verdrievoudigen

Op de afgelopen 'Cool Logistics'-conferentie werd uitgebreid stilgestaan bij de nieuwe wetgeving rondom de uitstoot van zwavel door de branche en het effect hiervan op het vervoer van gekoelde producten. Doordat zeeschepen in 2020 zich in veel gebieden moeten houden aan een veel strengere wetgeving rondom het zwavelgehalte dat de zeeschepen uitstoten, kan het transport van gekoelde seafreight snel in de knel komen.

Deze zorg werd onder andere naar voren gebracht door Anne-Sophie Zerlang-Karlsen, hoofd van het reefer management bij Maersk. De afgelopen jaren ziet zij in de markt een stijgende vraag naar speciale reefer transporten en als straks in 2020 oudere reefer schepen niet meer kunnen voldoen aan de emissievoorschriften, zal een deel van deze zeeschepen wegvallen. Sinds 2015 is de vraag naar gekoeld transport echter vijf tot zes procent gestegen, terwijl het aantal schepen dat gekoeld transport kan aanbieden slechts met 2,8% is gestegen. De transporteurs hebben nu al steeds meer moeite om gekoelde goederen vanuit bijvoorbeeld Azië te transporteren.

In 2020 zullen de voorschriften voor zwavelemissies van kracht worden, waardoor de scheepvaartindustrie duurdere brandstoffen met een zwavelgehalte van maximaal 0,5% moet gebruiken, of andere dure alternatieven moet inzetten zoals LNG of de inbouw van filters. Karlsen ziet in de markt dat slechts een deel van de rederijen investeert in nieuwe reefer schepen. De zwavelwetgeving heeft meer tot gevolg dat rederijen hun aanbod in gekoeld transport verkleinen en dat het transport van gekoelde waren meer en meer via gekoelde containers zal verlopen. De eerste cijfers inschattend, zou de vraag naar gekoelde containers vanaf 2020 met tot 15% per jaar kunnen groeien. Als die cijfers uitkomen, dan zal de wereldwijde investering in de koelapparatuur moeten verdrievoudigen, aldus Karlsen. Het benodigde kapitaal hiervoor zal vanuit de gehele toeleveringsketen moeten komen. Daarmee is echter het probleem nog niet opgelost. De bestellingen voor gekoelde containers zelf zijn in 2018 al enorm toegenomen en alleen al dit jaar zal 300.000 TEU aan nieuwe reefer containers door de toeleveranciers geleverd moeten worden. Het overgrote deel van nieuwe gekoelde containers komt uit China. Zij hebben daar een capaciteit om 430.000 TEU aan gekoelde containers te bouwen per jaar. Als echter de vraag nu zeer snel verdrievoudigd, dan kan China niet meer aan de vraag voldoen en ontstaan er straks grote problemen in de levering van gekoelde goederen en de prijs voor een reefer container zal flink stijgen.

Gekoeld%20seafreight%20transport