{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Eerste kwartaal van 2018 beste kwartaal ooit voor de haven van Antwerpen

De haven van Antwerpen kende een uitstekend eerste kwartaal en behandelde 58.328.678 ton goederen, een forse stijging van 7,1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De totale overslag is een weerspiegeling van de groei in bijna alle sectoren. De grootste driver is ook nu weer het containerverkeer die een stevige groei van 9,5% noteerde ten opzichte van de eerste drie maanden van 2017.

Containers

Het containerverkeer steeg tot 32.580.600 ton ofwel 2.744.226 TEU (+10,7%). De maand maart zette met een overslag van 980.000 TEU bovendien een nieuw record neer.

De haven van Antwerpen noteerde een groei op alle vaargebieden, zowel in de aan- als de afvoer. De groei op Europa springt met 14,5% het meest in het oog. Deze is deels te verklaren door het terugwinnen van transhipmentlading die vorig jaar wegging wegens een tijdelijk tekort aan havenarbeiders. De overslag met Noord-Amerika groeide met 14,7%. Op Azië was er een groei met 7%.

“In de lopende maatschappelijke discussie over de noodzakelijke extra containercapaciteit om de toekomst van de haven van Antwerpen en haar plaats in de wereldwijde supply chain veilig te stellen, is er een aanname dat de haven 3,5% met groeien per jaar. De huidige groeicijfers van 9,5% in het containersegment bevestigen niet alleen de nood aan extra containercapaciteit, maar maken ook duidelijk dat de operationele capaciteitsgrens versneld wordt overschreden en dat een capaciteitsuitbreiding voor containers zich nog sneller opdringt dan voorzien”, aldus Jacques Vandermeiren CEO van het Havenbedrijf.

Haven antwerpen

Breakbulk

Het conventioneel stukgoed deed het minder goed tegenover dezelfde periode vorig jaar (- 3,1%), goed voor een kwartaaloverslag van 2.512.276 ton. Non-ferrometalen, hout, papier en cellulose en fruit zijn daarbij de grootste dalers. Zowel de volatiliteit van het verkeer als de verdere containerisering in dit segment spelen hier een rol.

Staal dat in dezelfde periode vorig jaar goed presteerde, steeg nu maar licht met 1,5% en dit voornamelijk door een sterk gedaalde aanvoer (-9,9%). Vooral de aanvoer van staal uit China viel fors terug in vergelijking met Q1 ’17 maar deze daling, die al was ingezet in het tweede kwartaal van vorig jaar, is nu gestabiliseerd. Ook de aanvoer uit India is geleidelijk gedaald na de grote piek in de eerste jaarhelft van 2017. Daar tegenover staat een sterke stijging van de aanvoer uit Turkije en Rusland.

De afvoer van staalproducten geeft een omgekeerd beeld met een groei van 19,7%. In vergelijking met het eerder zwakke eerste kwartaal in 2017, zagen we nu een sterke opleving van de staafafvoer naar de Verenigde Staten. Hier speelt duidelijk het anticiperend effect op de Amerikaanse dreiging met importheffingen op verschillende producten, waaronder staal.

Vloeibaar massagoed

Bij het vloeibaar massagoed was er een stijging met 4,6% tot 18.552.332 ton. De grootste stijger waren chemicaliën (+6,8%), maar ook de aardoliederivaten als grootste segment deden het opnieuw goed (+4,6%). De groeicijfers bevestigen nog maar eens de ideale ligging van Antwerpen voor Europese distributie, de impact van de fenomenale uitbreiding van de tankopslag en het algemeen vertrouwen in onze (petro)chemische cluster.

Droog massagoed

Droog massagoed klokte af op 3.383.384 ton en kan een groei voorleggen van 7,4%. Dit is vooral te danken aan de grotere aanvoer van kolen, meststoffen, zand en grind en de gestegen afvoer van schroot.

Zeeschepen

Het eerste kwartaal van dit jaar liepen 3.531 zeeschepen (+0,7%) Antwerpen aan. De bruto tonnenmaat van de schepen steeg met 2,0% tot 101.728.371 BT.