{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Gevaarlijke stoffen

Elke dag worden honderdduizenden tonnen gevaarlijke stoffen vervoerd in Nederland. Hiervoor gelden speciale transportregels, om dit zo veilig mogelijk te kunnen doen. Als u gevaarlijke stoffen wilt vervoeren, krijgt u te maken met deze transportregels.

UN-nummer

Stoffen die al in kleine hoeveelheden gevaar, schade of ernstige hinder veroorzaken voor mens, dier en milieu worden aangeduid als ‘gevaarlijke stoffen’. Denk daarbij aan ontvlambare, giftige of ontplofbare stoffen. Als gevaarlijke stoffen onder de vervoerswetgeving vallen, kunt u ze herkennen aan hun UN-nummer. Deze nummers zijn overal ter wereld hetzelfde en worden gebruikt bij vervoer over land, water en lucht. Hoe gevaarlijk de stof is, wordt aangegeven door middel van klasse 1 tot en met 9:

Un-nummer

 • Klasse 1: Ontplofbare stoffen en voorwerpen!
 • Klasse 2: Gassen
 • Klasse 3: Brandbare vloeistoffen
 • Klasse 4.1: Bijtende vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
 • Klasse 4.2: Voor zelfontbranding vatbare stoffen
 • Klasse 4.3: Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
 • Klasse 5.1: Oxiderende stoffen
 • Klasse 5.2: Organische peroxiden
 • Klasse 6.1: Giftige stoffen
 • Klasse 6.2: Infectueuze stoffen
 • Klasse 7: Radioactieve stoffen
 • Klasse 8: Bijtende stoffen
 • Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Vervoersregels

Op basis van het UN-nummer en de gevarenklasse kan de vervoerder zien aan welke regels het transport moet voldoen. Iedere schakel in het vervoer en iedere persoon die bij dit vervoer betrokken is, krijgt met die regels te maken. Zo is exact duidelijk aan welke eisen het transportmiddel moet voldoen, hoe de stoffen verpakt moeten worden, welke herkenningstekens op de verpakking en vervoersmiddel moeten worden aangebracht en welke opleiding het personeel moet hebben.

REACH

Als chemische stoffen geïmporteerd, gefabriceerd, gedistribueerd of gebruikt worden, geldt zogenaamde REACH-wetgeving. REACH staat voor Registratie Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen. Het is verplicht de risico’s van deze stoffen inzichtelijk te maken en te beperken.