{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Transport Gevaarlijke Stoffen

Bij The Freight Hero begrijpen we hoe belangrijk het is om te voldoen aan de strikte regels en voorschriften voor uw gevaarlijke stoffen transport. Daarom bieden we u een volledige oplossing voor al uw container transport en het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Elke dag worden honderdduizenden tonnen gevaarlijke stoffen vervoerd in Nederland. Hiervoor gelden speciale transportregels, om dit zo veilig mogelijk te kunnen doen. Als u gevaarlijke stoffen wilt vervoeren, krijgt u te maken met de meerdere transportregels en veiligheidsregels, zoals vastgesteld in het ADR.

UN-nummer

Stoffen die al in kleine hoeveelheden gevaar, schade of ernstige hinder veroorzaken voor mens, dier en milieu worden aangeduid als ‘gevaarlijke stoffen’. Denk daarbij aan ontvlambare, giftige of ontplofbare stoffen. Als gevaarlijke stoffen onder de vervoerswetgeving vallen, kunt u ze herkennen aan hun UN nummer. Deze nummers zijn overal ter wereld hetzelfde en worden gebruikt bij vervoer over land, zee en lucht. Hoe gevaarlijk de stof is, wordt aangegeven door middel van een lijst met gevaarlijke stoffen nummers. De lijst gaat van gevaarlijke stoffen klasse 1 tot en met gevaarlijke stoffen klasse 9:

Un-nummer

 • Klasse 1: Ontplofbare stoffen en voorwerpen!
 • Klasse 2: Gassen
 • Klasse 3: Brandbare vloeistoffen
 • Klasse 4.1: Bijtende vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
 • Klasse 4.2: Voor zelfontbranding vatbare stoffen
 • Klasse 4.3: Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
 • Klasse 5.1: Oxiderende stoffen
 • Klasse 5.2: Organische peroxiden
 • Klasse 6.1: Giftige stoffen
 • Klasse 6.2: Infectueuze stoffen
 • Klasse 7: Radioactieve stoffen
 • Klasse 8: Bijtende stoffen
 • Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Vervoer gevaarlijke stoffen

Op basis van het UN nummer en de gevarenklasse kan de vervoerder zien aan welke regels het transport moet voldoen. Iedere schakel in het vervoer en iedere persoon die bij dit vervoer betrokken is, krijgt met die regels te maken. Zo is exact duidelijk aan welke eisen het transportmiddel moet voldoen, hoe de stoffen verpakt moeten worden, welke herkenningstekens op de verpakking en vervoermiddel moeten worden aangebracht en welke opleiding het personeel moet hebben.

REACH-wetgeving

Als chemische stoffen geïmporteerd, gefabriceerd, gedistribueerd of gebruikt worden, geldt zogenaamde REACH-wetgeving. REACH staat voor Registratie Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. Het is verplicht de risico’s van deze stoffen inzichtelijk te maken en te beperken.

We werken samen met de beste vervoerders om uw gevaarlijke goederen veilig en op tijd op de plaats van bestemming te krijgen. We coördineren het hele transportproces en zorgen ervoor dat uw lading altijd in goede handen is.

Neem vandaag nog contact met ons op om uw gevaarlijke goederen veilig en efficiënt te transporteren. Ons team van ervaren professionals staat klaar om uw vragen te beantwoorden en een op maat gemaakte oplossing voor uw specifieke container transport behoeften te vinden.