{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Douane-inklaring

Bij het importeren van goederen vanuit een niet-EU-land is het vereist om deze goederen aan te geven bij de Douane. In de meeste gevallen dient u invoerrechten te betalen, en soms gelden er nog andere douanevoorschriften. Het is mogelijk dat extra invoerrechten worden opgelegd indien uw goederen niet voldoen aan veiligheidsnormen, milieuvoorschriften, economische aspecten of gezondheidseisen.

Selecteer hier de gewenste containervaart en ontvang gelijk de absoluut laagste all-in prijs middels ons online boekingsplatform voor zee- en luchtvracht. Boek direct en volg uw vracht realtime.

EORI-nummer

Voor douaneaangiften is een EORI-nummer vereist. Het EORI-nummer fungeert als een identificatienummer voor het uitwisselen van gegevens met de Douane. EORI staat voor Economic Operators Registration and Identification, wat verwijst naar het registratie- en identificatiesysteem voor economische operatoren.

B/L – Bill of Lading

Voor de douaneaangifte zijn verschillende documenten vereist. Het eerste document is de originele Bill of Lading (B/L). Dit document wordt door de The Freight Hero-agent ontvangen van uw leverancier in de laadhaven. Het bevestigt dat de rederij de goederen heeft ontvangen voor transport en deze zal afleveren in de bestemmingshaven aan de aangewezen ontvanger. De B/L is in feite een bewijs van de vervoersovereenkomst (connossement) en vertegenwoordigt de goederen. Het heeft juridisch de status van een waardepapier en is verhandelbaar.

Express-Release B/L

Bij een Express-Release B/L wordt er geen fysieke originele B/L opgemaakt en kan de ontvanger direct over de goederen beschikken.

Telex-Release B/L

Een Telex-Release B/L is een document dat de vrijgave van de op de B/L vermelde goederen aangeeft. Het wordt verstrekt door de leverancier/fabrikant (shipper) aan de The Freight Hero-agent in de laadhaven. Met een Telex-Release B/L kunt u over de goederen beschikken zonder dat u de originele B/L nodig heeft. Het Telex-Release B/L kan per e-mail worden verzonden, waardoor de douaneaangifte (sneller) kan worden gedaan zonder de originele B/L per post naar de douane te sturen.

Hoe wordt de invoerheffing bepaald?

De douanewaarde van de in te voeren goederen bepaalt de hoogte van de te betalen belasting. De douanewaarde is gebaseerd op de verkoop die plaatsvond onmiddellijk voordat de goederen het douanegebied van de Europese Unie (EU) zijn binnengebracht met daarbij opgeteld de kosten van het transport en de kosten van een eventueel afgesloten verzekering. De douanewaarde van transport goederen is in alle EU-landen gelijk. De omzetbelasting (btw) of accijnzen kunnen wel per EU-land verschillen. Of u nu goederen invoert in Nederland, België of Duitsland, de te betalen invoerrechten zijn overal in de EU gelijk. In het gebruikstarief staan alle tarieven genoemd. Er is een toelichting voor het gebruik van het gebruikstarief.

Hoeveel bedragen de invoerrechten?

De hoogte van de invoerrechten is afhankelijk van de specifieke producten die u importeert en het land van oorsprong van de goederen. Als u wilt weten welk tarief van invoerrechten van toepassing is, kunt u de database van de Nederlandse douane raadplegen of de Market Access Database van de Europese Unie raadplegen.

Goederencode

Voor de douaneaangifte is een goederencode vereist. Deze code wordt gebruikt door de douane om te bepalen of de juiste invoerbelasting en het juiste btw-tarief worden toegepast, en om te controleren of er een invoervergunning nodig is. Het gebruik van dezelfde goederencodes is gestandaardiseerd in alle EU-landen voor de aangifte van goederen. De goederencode vindt u in het Gebruikstarief, daar vindt u ook:

 • een omschrijving van de goederen
 • de rechten en/of andere belastingen bij invoer die u moet betalen
 • eventuele bijzondere verplichtingen waar u bij de invoer rekening mee moet houden
 • goederencodes zijn te raadplegen in de Market Access Database

HS-Code

De World Customs Organization (WCO) heeft een 6-cijferige HS-code ontwikkeld voor verschillende categorieën goederen. Om bepaalde goederen verder te specificeren die onder dezelfde HS-code vallen, heeft de Europese Unie:

 • Om specifieke exportmaatregelen aan bepaalde goederen te kunnen koppelen, heeft de Europese Unie de HS-code uitgebreid met 2 extra cijfers. Deze 8-cijferige code, ook wel bekend als de Combined Nomenclature (CN-code), is gerelateerd aan de export.
 • Voor het kunnen koppelen van importmaatregelen heeft de Europese Unie nog eens 2 extra cijfers toegevoegd aan de CN-code, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in de TARIC-code.

Hiermee krijgt u:

 • HS-CODE: basis wereldstandaard van 6 cijfers
 • CN-CODE: HS-Code van 8 cijfers export gerelateerd
 • TARIC-CODE: CN-Code van 10 cijfers: import- en exportregel gerelateerd

Voorbeeld: HS-code 010.111 =

 • Rubriek 01: Levende dieren
 • Rubriek 0101: Levende dieren - Paarden, ezels, muildieren en muilezels
 • Rubriek 010111: Levende dieren - Paarden, ezels, muildieren en muilezels - Raszuiver

Douane-aangiftesysteem

Bij The Freight Hero verloopt de invoeraangifte volledig geautomatiseerd en wordt deze binnen enkele minuten afgerond. De aangifte wordt ingediend zodra de goederen zijn afgeleverd op de bestemmingshaven, waarbij de exacte locatie wordt vermeld. In veel gevallen kan de inklaring al worden voorbereid vóór de levering, zodat de aangifte direct kan worden verstuurd bij aflevering.

Status: Wit

Niet-risicovolle aangiftes worden direct verwerkt en krijgen de status 'wit'. Elk aangifteregister wordt beoordeeld aan de hand van een selectieprofiel. Zodra een aangifte met succes is verwerkt en de status 'wit' heeft gekregen, wordt deze onmiddellijk beschikbaar gesteld aan de importeur en kan het transport van de goederen plaatsvinden. U ontvangt een 'Toestemming tot Wegvoering', waarmee de status van de goederen wordt gewijzigd van douanegoederen naar vrije goederen. Daarnaast ontvangt u een 'Beëindigde Verificatie', waarop eventuele verschuldigde invoerrechten en BTW-bedragen vermeld worden.

Status: Oranje

Een invoeraangifte kan ook de status 'oranje' krijgen. In dat geval dient de declarant de factuur en andere relevante documenten aan de douane te verstrekken. De douane zal deze documenten beoordelen om te controleren of de invoeraangifte correct is en kan indien nodig een nader onderzoek instellen. Indien de douane opmerkingen heeft, kunnen zij de aangifte corrigeren. Als alles in orde is, ontvangt u de 'Toestemming tot Wegvoering' en een 'Beëindigde Verificatie', wat betekent dat de aangifte is afgehandeld en u de beschikking krijgt over de goederen.

Status: Rood

Indien de douane besluit dat een fysieke controle van de goederen nodig is, wordt de aangifte gemarkeerd als 'Rood'. De douane zal dan ter plaatse in de douaneloods de goederen fysiek controleren. Na de fysieke controle worden de goederen vrijgegeven, afhankelijk van de uitkomst van de controle.