{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Douane-inklaring

Als u transport goederen importeert vanuit een land buiten de EU, dan moeten deze goederen worden aangegeven bij de Douane. Meestal betaalt u invoerrechten en soms zijn er nog andere douanevoorschriften van toepassing. Er kunnen extra invoerrechten geheven worden als uw transport goederen niet veilig, milieuvervuilend zijn, invloed hebben op de economie of gezondheid.

Selecteer hier de gewenste containervaart en ontvang gelijk de absoluut laagste all-in prijs middels ons online boekingsplatform voor zee- en luchtvracht. Boek direct en volg uw vracht realtime.

EORI-nummer

Voor douane aangiften is een zogenaamde EORI-nummer nodig. Het EORI-nummer is een identificatienummer voor het uitwisselen van de gegevens met de Douane. EORI staat voor Economic Operators Registration and Identification.

B/L – Bill of Lading

Bij de douane-aangifte zijn een aantal documenten nodig. Het eerste document is de originele Bill of Lading (B/L). Dit is een document dat The Freight Hero-agent in de loshaven heeft ontvangen van uw leverancier. Het toont aan dat de rederij de goederen in ontvangst heeft genomen voor transport om deze in de haven van bestemming af te leveren aan diegene die u heeft aangegeven. Het is feitelijk een weerlegging van de vervoersovereenkomst (connossement) en vertegenwoordigt de goederen. Juridisch heeft de B/L de betekenis van een waardepapier. Het document is verhandelbaar.

Express-Release B/L

Een Express-Release B/L betekent dat er geen originele B/L is opgemaakt en de ontvanger direct over de goederen kan beschikken.

Telex-Release B/L

De Telex-Release B/L is een document dat de transport goederen die op de B/L staan vrijgeeft. Het is een vrijgave van de leverancier/fabrikant (shipper) aan The Freight Hero-agent in de loshaven. Met de Telex-Release B/L kunt u zonder originele B/L over de transport goederen beschikken. De Telex-Release B/L kan per e-mail verzonden worden, waardoor hiermee de douane-aangifte (sneller) gedaan kan worden zonder de originele B/L per post naar de douane te hoeven zenden.

Hoe wordt de invoerheffing bepaald?

De douanewaarde van de in te voeren goederen bepaalt de hoogte van de te betalen belasting. De douanewaarde is gebaseerd op de verkoop die plaatsvond onmiddellijk voordat de goederen het douanegebied van de Europese Unie (EU) zijn binnengebracht met daarbij opgeteld de kosten van het transport en de kosten van een eventueel afgesloten verzekering. De douanewaarde van transport goederen is in alle EU-landen gelijk. De omzetbelasting (btw) of accijnzen kunnen wel per EU-land verschillen. Of u nu goederen invoert in Nederland, België of Duitsland, de te betalen invoerrechten zijn overal in de EU gelijk. In het gebruikstarief staan alle tarieven genoemd. Er is een toelichting voor het gebruik van het gebruikstarief.

Hoeveel bedragen de invoerrechten?

Hoeveel de invoerrechten bedragen, hangt af van de producten die u invoert en het land waar de goederen vandaan komen. Wilt u weten welk tarief van invoerrechten geldt? Raadpleeg dan de database van de Nederlandse douane of de Market Access Database van de Europese Unie.

Goederencode

Voor de douane-aangifte is een goederencode van de goederen nodig. Met die code bepaalt de douane of u de juiste invoerbelasting betaalt en of u het goede btw-tarief betaalt. De douane gebruikt de goederencode ook om te kijken of een invoervergunning nodig is. Voor de aangifte van goederen gebruiken alle EU-landen dezelfde goederencodes. De goederencode vindt u in het Gebruikstarief,daar vindt u ook:

 • een omschrijving van de goederen
 • de rechten en/of andere belastingen bij invoer die u moet betalen
 • eventuele bijzondere verplichtingen waar u bij de invoer rekening mee moet houden
 • goederencodes zijn te raadplegen in de Market Access Database

HS-Code

De World Customs Organization (WCO) ontwikkelde een 6-cijferige HS-code voor diverse categorieën goederen. Sommige goederen vielen echter onder eenzelfde HS-code. Om deze goederen wat meer te onderscheiden, heeft de EU de:

 • HS-code uitgebreid met 2 cijfers om bepaalde export-maatregelen eraan te kunnen koppelen. Deze 8-cijferige code (HS+2) noemt men ook wel combined nomenclature (CN-Code) en is dus gerelateerd aan de export.
 • Om import-maatregelen te kunnen koppelen, heeft de EU nog eens 2 cijfers toegevoegd op de CN-code, wat uiteindelijk de definitie TARIC-code heeft gekregen.

Hiermee krijgt u:

 • HS-CODE: basis wereldstandaard van 6 cijfers
 • CN-CODE: HS-Code van 8 cijfers export gerelateerd
 • TARIC-CODE: CN-Code van 10 cijfers: import- en exportregel gerelateerd

De eerste twee cijfers worden 'hoofdstukken' genoemd, de eerste vier cijfers heten 'kopjes' en bij zes cijfers worden 'sub-rubrieken' geïntroduceerd.

Voorbeeld: HS-code 010.111 =

 • Rubriek 01: Levende dieren
 • Rubriek 0101: Levende dieren - Paarden, ezels, muildieren en muilezels
 • Rubriek 010111: Levende dieren - Paarden, ezels, muildieren en muilezels - Raszuiver

Douane-aangiftesysteem

De invoeraangifte via The Freight Hero is volledig geautomatiseerd en vindt binnen enkele minuten plaats. De aangifte wordt ingediend op het moment dat de goederen in de haven van bestemming zijn afgeleverd. De locatie wordt dan ook in de aangifte vermeld. Meestal kan voorafgaand aan de levering de inklaring al worden voorbereid, zodat bij aflevering de aangifte direct verstuurd kan worden.

Status: Wit

Niet-risicovolle aangiftes worden direct afgehandeld en krijgen de status 'wit'. Iedere aangifte wordt beoordeeld aan de hand van een selectieprofiel. Wit afgehandelde aangiftes zijn dan meteen beschikbaar voor de importeur en kunnen weggevoerd worden. U krijgt dan een zogenaamde 'Toestemming tot Wegvoering', waardoor de status van de transport goederen verandert van douanegoederen in vrije goederen. Tevens ontvangt u een Beëindigde Verificatie' waarop de '(eventuele) verschuldigde invoerrechten en BTW-bedragen vermeld staan.

Status: Oranje

Een invoeraangifte kan ook de kleur 'oranje' krijgen. De declarant moet dan de factuur en overige documenten die bij een aangifte horen, aan de douane ter beschikking stellen. Die kijkt dan of de aangifte juist is en kan een nader onderzoek gelasten. Als de douane opmerkingen heeft kan ze de aangifte corrigeren. Als alles in orde is, volgt de 'Toestemming tot Wegvoering' en een 'Beëindigde Verificatie': De de aangifte is afgehandeld en u kunt over de goederen beschikken.

Status: Rood

Indien de douane beslist dat de goederen fysiek dienen te worden gecontroleerd, betekent dat dat de aangifte de status Rood krijgt. De douane komt dan naar de douaneloods om ter plekke de goederen fysiek te controleren. Na de fysieke controle, worden de goederen wel of niet vrijgegeven.