{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Luchtvrachttarieven

Airlines vliegen meestal vanaf hun thuisbasis. Een zending die van Amsterdam naar Hong Kong moet, zal met Qatar Airways dan via Doha te Qatar vliegen, terwijl KLM rechtstreeks naar Hong Kong vliegt. Hierdoor is de KLM binnen één dag op bestemming, terwijl een andere airline met een tussenstop een paar dagen extra transporttijd heeft. Op onze website kunt u direct het verschil in tarief zien tussen een snelle directe vlucht en een reguliere indirecte vlucht.

Aircargo

Chargeable gewicht

Het tarief voor een luchtvrachtverzending wordt per de eenheid kilogrammen berekend. Het kilotarief kan verschillen per gewichtscategorie. In de luchtvracht wordt het totaal te belasten gewicht bepaald door iedere kubieke meter (cbm, cubic meter) met 166,67 kilogram te belasten. Weegt een zending van twee kubieke meter 100 kilogram dan is het belastbaar gewicht 333,5 kilogram (2 kubieke meter x 166,67 kilogram). Echter, als het werkelijk gewicht van dezelfde zending 500 kilogram is – hoger dus - , dan is dat het werkelijke aantal kilo’s dat belast gaat worden. Om het chargeable (laadbaar) gewicht te weten, dient dus het werkelijke gewicht vergeleken te worden met het belaste volumegewicht. Het chargeable gewicht is het hoogste gewicht uit deze vergelijking.

Om het belastbaar gewicht te berekenen, ziet u onderaan deze pagina: BEREKEN BELASTBAAR GEWICHT

Kosten van luchtvracht

Voor een luchtvrachtverzending zijn de volgende kosten aan de orde:

1. Transportkosten naar de luchthaven
a. Ophaalkosten (pre-carriage / pick-up costs

2. Kosten op de luchthaven van vertrek
a. Douane-uitklaringskosten (Customer Clearance / Export document)
b. Luchthavenkosten (Export Terminal charges
c. Afhandelingskosten (export Handling charge)
d. Vervoersdocument-kosten (Master Airway Bill of Lading - MAWBL-costs

3. De kosten van het vliegen
a. Luchtvrachtkosten (Air freight-costs)

4. Kosten op de luchthaven van aankomst
a. Douane-inklaringskosten (Customer Clearance)
b. Luchthavenafhandelingskosten (Import handling charges
c. Loodskosten (Import warehouse charges)

5. Transportkosten deurlevering
a. Afleverkosten (delivering costs)

Incoterm en kosten

Op onze incoterms pagina leest u over de incoterms die kunnen gelden bij (luchtvracht)transport. Incoterms zijn afspraken tussen Verkoper en Koper over Kosten en Risico's.

Incotermspic

iNCOTERMS Bij IMPORT van Luchtvracht

Onderstaand treft u de gangbare incoterms aan die (kunnen) gelden bij het importeren van goederen die per luchtvracht verzonden worden.

FOB-Air (Free on Board - Air):

Ad 3. De kosten van het vliegen
a. Luchtvrachtkosten (Air freight-costs)

Ad 4. Kosten op de luchthaven van aankomst
a. Douane-inklaringskosten (Customer Clearance)
b. Luchthavenafhandelingskosten (Import handling charges
c. Loodskosten (Import warehouse charges)

Ad 5. Transportkosten deurlevering
a. Afleverkosten (delivering costs)

FCA (Free carrier:

Ad 2. Kosten op de luchthaven van vertrek
a. Douane-uitklaringskosten (Customer Clearance / Export document)
b. Luchthavenkosten (Export Terminal charges
c. Afhandelingskosten (export Handling charge)
d. Vervoersdocument-kosten (Master Airway Bill of Lading - MAWBL-costs

Ad 3. De kosten van het vliegen
a. Luchtvrachtkosten (Air freight-costs)

Ad 4. Kosten op de luchthaven van aankomst
a. Douane-inklaringskosten (Customer Clearance)
b. Luchthavenafhandelingskosten (Import handling charges)
c. Loodskosten (Import warehouse charges)

Ad 5. Transportkosten deurlevering
a. Afleverkosten (delivering costs)

Ex Works:

Ad 1. Transportkosten naar de luchthaven
a. Ophaalkosten (pre-carriage / pick-up costs

Ad 2. Kosten op de luchthaven van vertrek
a. Douane-uitklaringskosten (Customer Clearance / Export document)
b. Luchthavenkosten (Export Terminal charges
c. Afhandelingskosten (export Handling charge)
d. Vervoersdocument-kosten (Master Airway Bill of Lading - MAWBL-costs

Ad 3. De kosten van het vliegen
a. Luchtvrachtkosten (Air freight-costs)

Ad 4. Kosten op de luchthaven van aankomst
a. Douane-inklaringskosten (Customer Clearance)
b. Luchthavenafhandelingskosten (Import handling charges
c. Loodskosten (Import warehouse charges)

Ad 5. Transportkosten deurlevering
a. Afleverkosten (delivering costs)

INCOTERMS Bij EXPORT van LuchtvrachT

Onderstaand treft u de gangbare incoterms aan die (kunnen) gelden bij het exporteren van goederen die per luchtvracht verzonden worden.

DAT (Delivered at Terminal) + CPT (Carriage Paid To) + CIP (Carriage and Insurance Paid To):

Ad 1. Transportkosten naar de luchthaven
a. Ophaalkosten (pre-carriage / pick-up costs

Ad 2. Kosten op de luchthaven van vertrek
a. Douane-uitklaringskosten (Customer Clearance / Export document)
b. Luchthavenkosten (Export Terminal charges
c. Afhandelingskosten (export Handling charge)
d. Vervoersdocument-kosten (Master Airway Bill of Lading - MAWBL-costs

Ad 3. De kosten van het vliegen
**
a. Luchtvrachtkosten (Air freight-costs)

DAP (Delivered at Place):

Ad 1. Transportkosten naar de luchthaven
a. Ophaalkosten (pre-carriage / pick-up costs

Ad 2. Kosten op de luchthaven van vertrek
a. Douane-uitklaringskosten (Customer Clearance / Export document)
b. Luchthavenkosten (Export Terminal charges
c. Afhandelingskosten (export Handling charge)
d. Vervoersdocument-kosten (Master Airway Bill of Lading - MAWBL-costs

Ad 3. De kosten van het vliegen
**
a. Luchtvrachtkosten (Air freight-costs)

Ad 4. Kosten op de luchthaven van aankomst
a. Douane-inklaringskosten (Customer Clearance)
b. Luchthavenafhandelingskosten (Import handling charges
c. Loodskosten (Import warehouse charges)

Ad 5. Transportkosten deurlevering
a. Afleverkosten (delivering costs)

DDP (Delivery Duty Paid):

Voor alle bovenstaande incoterms geldt dat deze exclusief de eventueel door de douane opgelegde invoerrechten en BTW zijn (duty's). Indien deze duty's wel in de prijs dienen te worden opgenomen, spreken we bij EXPORT over de incoterm: DDP (Delivery Duty Paid.) Ofwel DAP (Delivery at Place) + Duty's opgelegd door de douane van het land van invoer. Indien u als Verkoper een DDP-prijs wenst, zal The Freight Hero via zijn doaune-agent in het land van bestemming voorafgaand aan de verzending deze kosten dienen op te vragen en aan de Verkoper in in rekening te brengen.

Online direct luchtvrachttarieven zichtbaar

The Freight Hero zorgt voor een duidelijk overzicht van alle luchtvrachtkosten. Na een aantal eenvoudige bestelstappen ziet u op www.thefreighthero.nl direct het luchtvrachttarief. Bij Luchtvracht Import treft u altijd direct online het FOB-tarief aan. Bij Luchtvracht Export treft u direct online het DAT-tarief aan.

Afwijkende incoterms op aanvraag snel beschikbaar (On request)

Andere incoterms zijn afhankelijk van vertrek- en bestemmingsluchthaven niet altijd direct online zichtbaar; echter zijn op aanvraag (On Request) binnen maximaal 24 uur wél beschikbaar.


Bereken belastbaar gewicht