{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Overslag haven Rotterdam neemt 3,9% toe

Met een toename van de overslag met 3,9% heeft de Rotterdamse haven een goed eerste halfjaar achter de rug. Van de tien marktsegmenten laten er acht een stijging zien. Alleen het volume minerale olieproducten en overig nat massagoed is gedaald. Met name de overslag van containers (+9,3% in TEU, 10,4% in tonnen) was bepalend voor de totale groei van de overslag. Droog massagoed steeg (+5,2%), nat massagoed daalde iets (-1,0%) en breakbulk zat flink in de lift (+10,8%). In totaal werd in het eerste halfjaar 238,0 miljoen ton goederen overgeslagen. Het marktaandeel van Rotterdam ten opzicht van de andere havens tussen Hamburg en Le Havre is in de containersector toegenomen van 29,0% (Q1 2016) tot 30,9% (Q1 2017).

#zeevracht #containership #rederij #mearsk

Verschillende bedrijven hebben dit halfjaar grote investeringen aangekondigd, wat aangeeft dat het bedrijfsleven vertrouwen heeft in het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Deze investeringen bestendigen het belang van het complex voor de Nederlandse economie.

Het zeehavengeld nam 0,4% (€ 0,6 miljoen) af tot € 146,0 miljoen, terwijl de overslag 3,9% steeg. Dit komt doordat in sommige marktsegmenten de gemiddelde prijs per ton daalde als gevolg van de geldende prijsstructuur. De inkomsten uit contracten namen 1,3% (€ 2,2 miljoen) toe tot € 173,8 miljoen. De post ‘overige bedrijfsopbrengsten’ nam toe als gevolg van een boekhoudkundige verschuiving zodat de omzet in zijn geheel € 8,3 miljoen toenam tot € 342,3 miljoen. Vanwege de vennootschapsbelastingplicht per 1-1-2017 is een post opgenomen van 25% (€ 31,4 miljoen) van het resultaat. Dit leidt tot een resultaat na belastingen van € 97,8 miljoen. Dit is vergelijkbaar met het resultaat over dezelfde periode vorig jaar, toen de renteswap gedeeltelijk werd afgekocht voor € 32,0 miljoen. Het resultaat is in lijn met de verwachtingen.

Bron: Port of Rotterdam
Datum: 21 juli 2017