{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Verkeerstelling van het wegtransport rond Antwerpen

Het Havenbedrijf Antwerpen start met een grootschalige verkeerstelling om het wegtransport in en rond de haven in kaart te brengen. Om de telling mogelijk te maken worden op een aantal punten in de haven en een aantal hoofdwegen van en naar Antwerpen camera’s geïnstalleerd die het vrachtwagenverkeer op deze punten zullen registreren. Om de resultaten te kunnen vergelijken met de vorige tellingen, wordt de registratie afgerond voor 1 april, zodat de kilometerheffing voor vrachtwagens die dan wordt ingevoerd, geen effect zal hebben op de resultaten.

Selecteer hier de gewenste containervaart en ontvang gelijk de absoluut laagste all-in prijs voor uw zeevracht. Boek direct en volg uw vracht realtime.

Vrachtverkeer haven Antwerpen

De registratie kadert in een verkeersstudie van het Havenbedrijf, die de haveninterne logistiek en de afwikkeling van het vrachtwagenverkeer in de haven en op de hoofdwegen van en naar het Antwerpse havengebied in kaart wil brengen. Uit vorige tellingen, die in 2006 en 2011 werden uitgevoerd, bleek dat de verkeersdrukte op de Antwerpse wegen slechts in zeer geringe mate toe te wijzen is aan havengebonden verkeer: slechts 4,6% van het verkeer op de wegen rond Antwerpen kan als havengerelateerd vrachtverkeer worden beschouwd. De huidige telling is dan ook bedoeld als een actualisatie van de gegevens die toen werden verzameld.

Bron: Havenentransport.nl

Publicatie: maart 2016