{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Maersk implementeert nieuwe interne richtlijnen voor het vervoer van gevaarlijke goederen

Na een grondige analyse van de veiligheidsregels voor het vervoer van containers over zee en hoe deze in de praktijk toegepast worden, heeft Maersk nu nieuwe richtlijnen voor het transport van gevaarlijke lading op haar schepen opgesteld. Aanleiding voor de analyse was de grote brand die in maart 2018 uitbrak op het vrachtschip Homan.

3000 gevaarlijke stoffen onder de loep

Maersk nam de afgelopen maanden de lijst van gevaarlijke stoffen en producten van de Verenigde Naties onder de loep. Deze lijst bevat ruim 3000 nummers die verwijzen naar gevaarlijke stoffen en producten. Samen met diverse belanghebbenden uit de branche is uitvoerig onderzoek gedaan naar het gevaar dat uitgaat van elk van deze producten voor bemanning, lading en milieu bij het vervoer over zee. Uit de conclusies van dit onderzoek is nu een handboek met richtlijnen voortgekomen, genaamd 'Risk Based Dangerous Goods Stowage' en deze geldt voor alle 750 schepen van Maersk.

Zeevracht gevaarlijke goederen

IMO

De rederij ziet graag dat het handboek ook breder in de branche wordt ingezet, en heeft deze daarom voorgelegd bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Alle vracht op het zeeschip Homan werd namelijk getransporteerd volgens de vereisten van de IMO en desondanks brak een ernstige brand uit op het schip. Blijkbaar voldoen de eisen van de IMO niet en moeten de standaard regels rondom het vervoer van gevaarlijke stoffen en producten niet alleen bij Maersk, maar breed in de branche worden herzien.