{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Malmström opgetogen over eerste resultaten van CETA

De Europese Commissie meldt graag de positieve resultaten van het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada dat de eerste verjaardag van zijn voorlopige inwerkingtreding viert. "De uitvoer is globaal gestegen en zelf geëxplodeerd in meerdere sectoren", stelt commissaris voor Handel, Cecilia Malmström. Zij brengt deze week een bezoek aan Canada om de vorderingen te evalueren. CETA heeft niet alleen vrijwel alle douanerechten geschrapt, de overeenkomst heeft volgens de EU-commissaris ook bijgedragen aan een beter ondernemersklimaat tussen de EU en Canada.

Volgens de Europese Commissie tonen de laatst beschikbare statistieken (over de periode oktober 2017 - juni 2018) dat de uitvoer naar Canada met 7 procent is toegenomen. Bepaalde sectoren doen het bijzonder goed. De uitvoer van machines, die goed is voor een vijfde van de totale uitvoer van de EU naar Canada, steeg met meer dan 8 procent. De export van farmaceutische producten en meubelen nam met 10 procent toe, van parfums en cosmetica met 11 procent, van fruit met 29 procent en van chocolade met zelfs 34 procent.

Terwijl de Italiaanse regering weigert het verdrag te ondertekenen, wijst de Commissie erop dat hamproducent San Daniele zijn uitvoer met 35 procent zag stijgen en de Italiaanse landbouwproducten een uitvoergroei van 7,4 procent kenden. De Commissie citeert ook de Belgische chocoladeproducent Smet, die net zijn eerste winkel in het Canadese Ontario opende als antwoord op de toenemende vraag naar zijn producten: "door het schrappen van de 15%-invoerrechten is onze verkoop met een vijfde toegenomen in vergelijking met vorig jaar".

Ceta canada eu

Achtergrond

CETA biedt Europese bedrijven van elke omvang nieuwe kansen om uit te voeren naar Canada. De overeenkomst schrapte de douanerechten op 98 % van de producten die de EU met Canada verhandelt. Dit is eens alle tariefverlagingen in werking zijn getreden jaarlijks goed voor ongeveer 590 miljoen EUR aan bespaarde douanerechten. Ook krijgen Europese bedrijven de beste mogelijkheden die ooit werden geboden aan bedrijven van buiten Canada om mee te dingen naar contracten voor Canadese overheidsopdrachten — niet alleen op federaal niveau maar ook op provinciaal en gemeentelijk niveau.

Terwijl CETA nieuwe mogelijkheden schept voor Europese landbouwers en voedselproducenten, worden de gevoelige sectoren van de EU volledig beschermd. De overeenkomst betekent dat 143 hoogwaardige voedingsmiddelen en dranken uit de EU (de zogenaamde "geografische aanduidingen") nu in Canada onder hun eigen naam kunnen worden verkocht en beschermd zijn tegen namaak.

De overeenkomst biedt ook betere voorwaarden voor dienstverleners, meer mobiliteit voor werknemers en een kader voor de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties, van architecten tot kraanmachinisten.

CETA werd goedgekeurd door de EU-lidstaten in de Raad en door het Europees Parlement en is sinds 21 september 2017 voorlopig van toepassing. De overeenkomst treedt evenwel pas volledig en definitief in werking na de ratificatie door alle EU-lidstaten.

Momenteel zijn 39 handelsovereenkomsten die de EU sloot met 69 landen van kracht. De meest recente door de EU gesloten overeenkomst is die met Japan. De handelsovereenkomsten van de EU hebben bewezen de Europese groei en werkgelegenheid te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is het handelsakkoord tussen de EU en Zuid-Korea. Sinds de inwerkingtreding ervan in 2011 is de uitvoer van de EU naar Zuid-Korea met meer dan 55 % gestegen, is de uitvoer van bepaalde landbouwproducten met 70 % gestegen, is de verkoop van auto's uit de EU in Zuid-Korea verdrievoudigd en is het handelstekort omgeslagen in een overschot. 31 miljoen banen in Europa zijn afhankelijk van de uitvoer. Gemiddeld is elk miljard euro aan extra uitvoer goed voor 14.000 arbeidsplaatsen in de EU.