{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Hoe Rotterdamse haven handelt in wind, warmte en CO2

De Rotterdamse haven is een van de ‘aanjagers’ van de brede coalitie die van het nieuwe kabinet een klimaatwet wil, waarin voor tientallen jaren vooruit is vastgelegd wanneer alles klimaatneutraal moet zijn. Je hebt een soortgelijke, maar toch niet helemaal dezelfde, coalitie die alleen maar duurzame energie wil. Beide coalities willen graag dat GroenLinks gaat regeren.

Uitstoot foto Dmytrok%20%23rotterdam%20%23have%20%23logistics%20goed

Rotterdam werd als haven pas groot in de loop van de negentiende eeuw, toen de Rijn gaandeweg werd gekanaliseerd en Rotterdam in de vorm van de Nieuwe Waterweg een stabiele route naar zee kreeg. In de twintigste eeuw groeide de haven vanuit de binnenstad naar de zee toe en vervolgens de zee op. Begin jaren zestig werd de haven, in tonnen overslag gerekend, de grootste ter wereld, en groeide steeds verder de zee op.

Publicatie: 20 april 2017
Bron: http://www.elsevier.nl