{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Wet- en Regelgeving bij import

Als ondernemer moet u al met veel wetten en regels rekening houden. Als u internationaal onderneemt, komen daar nog de nodige verplichtingen bij. Om het éxtra lastig te maken, kunnen de regels per land flink verschillen, zeker als u zaken doet buiten de EU.

Selecteer hier de gewenste containervaart en ontvang gelijk de absoluut laagste all-in prijs voor uw zeevracht. Boek direct en volg uw vracht realtime.

Douane

Nederland is een distributieland bij uitstek. Dagelijks worden miljoenen goederen in-, door- en uitgevoerd. Om te zorgen dat de producten die in Nederland en de EU worden vervoerd, voldoen aan de wetten en regels, is er de douane. Zij houdt rekening met de Europese (Communautaire Douanewetgeving - CDW) en Nederlandse (Algemene Douanewet) wetgeving.

De douane kent eigenlijk drie hoofdtaken:

  1. Bewakingsfunctie bij in- en uitvoer van goederen
  2. Heffen en innen van belastingen
  3. Stopfunctie

Bewakingsfunctie

Goederen die worden in-, door- of uitgevoerd moeten voldoen aan de Nederlandse en Europese wetgeving op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu (VGEM). Goederen die binnen de EU worden vervoerd zijn in principe vrij van douanecontrole, maar bij invoer van goederen uit landen buiten de EU moet er wel aangifte ten invoer worden gedaan. De goederen worden dan in het vrije verkeer gebracht, het worden dan intracommunautaire goederen. Ook bij de uitvoer van goederen speelt de douane een rol. Zij moet bijvoorbeeld controleren of de goederen voldoen aan de regels, een aangifte van uitvoer doen en controleren of de goederen ook daadwerkelijk de EU verlaten.

Heffen en innen van belastingen

Als goederen worden ingevoerd buiten de EU, moeten er heffingen en belastingen worden betaald, zoals invoerrechten. Hoeveel invoerrechten u moet betalen, is afhankelijk van de douanewaarde, het soort goed en het land van oorsprong. De douanewaarde is een optelsom van de aankoopprijs, verzendkosten en verzekeringspremie tot aan de grens van Nederland. Daarnaast zorgt de douane ook voor de heffing en inning van accijnzen en verbruiksbelastingen.

Stopfunctie

Sommige producten mogen de EU of Nederland niet in, zoals bepaalde plant- en grassoorten, wanneer bepaalde certificaten of vergunningen hiervoor niet aanwezig zijn. De douane zorgt ervoor dat deze aan de grens worden tegengehouden. Ook de uitvoer van bepaalde goederen, zoals wapens en munitie, is alleen toegestaan met vergunningen. Deze uitvoer wordt daarom gecontroleerd of gestopt door de douane.

Douane-aangifte uitbesteden

Ongeveer 90 procent van de ondernemers besteedt al het papier- en aangiftewerk voor de douane uit aan een expediteur. Toch bent u als ondernemer verantwoordelijk voor het product. Het scheelt u een hoop invulwerk. U moet bij de expediteur een handelsfactuur (invoice) inleveren en duidelijk omschrijven wat voor goederen je wilt importeren of exporteren (HS-code). Als importeur blijft u verantwoordelijk voor de juiste afdracht van de invoerrechten.

Importeren binnen de EU

Goederen die binnen de EU worden verhandeld (import, dan wel export) worden intracommunautaire goederen genoemd. Deze zijn vrij van douanecontrole, maar moeten alsnog wel aan de nodige vergunningen en producteisen voldoen. Als u bijvoorbeeld vlees exporteert naar Duitsland, krijgt u te maken met gezondheidscertificaten en keurmerken. Wetten en regels zijn dus nooit één op één toe te passen, maar heel erg afhankelijk van een aantal factoren. Het is noodzakelijk dat u zich hierin verdiept, omdat u anders flink in de problemen kunt komen.

Nederlandse importwetgeving

Als u importeert naar Nederland, moet u natuurlijk rekening houden met de Nederlandse wetgeving. De regels omtrent de meeste gebruiksartikelen, levens- en voedingsmiddelen zijn vastgelegd in de Warenwetgeving. De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit controleert de naleving van de regels.

Certificaten en keurmerken

Binnen en buiten de EU moet je product vaak aan (kwaliteits) keurmerken voldoen. Welke dat zijn, hangt af van het type product dat u wilt verkopen. Een belangrijk keurmerk binnen de EU is bijvoorbeeld de CE-markering.

CE-markering

Veel technische producten moeten een CE-keurmerk dragen. CE staat voor Conformité Européenne. Een CE-markering is geen garantie- of kwaliteitskeurmerk, maar geeft aan dat het product voldoet aan de minimale eisen op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid. u moet Een CE-markering als ondernemer aanbrengen op producten die vallen onder de Nieuwe Aanpak Richtlijnen. Inmiddels is voor meer dan twintig productgroepen een NAR vastgesteld. Hieronder vallen producten als elektromagnetische producten, cosmetica, machines, medische hulpmiddelen, speeltoestellen, telecommunicatieve (rand) apparatuur en verpakkingen.

Taric-code

Als u goederen uit een land buiten de EU importeert, vermeldt u bij de douane-aangifte welke goederencode bij uw product hoort. Dit wordt ook wel de Taric-code genoemd. Op basis van deze code en het land waar uw goederen vandaan komen, berekent de douane de hoogte (percentage) invoerrechten.

Invoerrechten

Invoerrechten worden berekend over de douanewaarde van het product. Dit is een optelsom van:

  • aankoopprijs
  • verzendkosten
  • verzekeringspremie tot aan de grens van Nederland

Form A

Voor landen waarmee de EU handelsakkoorden heeft gesloten, gebruikt u een Form A Document. Met dit formulier krijgt u korting of zelfs vrijstelling van invoerrechten. Voorbeeldlanden zijn Bangladesh, Kenia, Ghana, Myanmar (Birma), Oekraïne, Peru en Vietnam.

Geen invoerrechten

U hoeft geen invoerrechten te betalen als:

  • uw product uit een ander EU-land komt
  • uw product gemaakt is in een land waar de EU een handelsakkoord heeft(Form A nodig)
  • uw product een grondstof of half-fabrikaat is waar een tekort aan is binnen de EU

Landen van de EU en EER

De volgende landen maken deel uit van de EU: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

De volgende landen maken deel uit van de EER: Alle landen van de EU en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Opmerking: Hoewel Zwitserland geen lid is van de EU, gelden hier wel veel EU-regels.

Douane-controle

Over het algemeen gaat alle datacontrole van de douane via de computer. In één procent van de gevallen wil de douane een lading goederen toch even fysiek controleren.

Samples

Voordat u een hele lading van een product bestelt, wilt u vaak eerst een sample zien. Zo’n sample is niet bestemd voor verkoop. U moet dan ook bij de douane kunnen aantonen dat deze sample geen economische waarde heeft, anders moet U hierover ook invoerrechten betalen. Zorg dus dat duidelijk op de verpakking staat dat het om een sample gaat of maak hem onverkoopbaar door hem te doorboren.