{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Wet- en Regelgeving bij import

Als ondernemer moet u al rekening houden met tal van wetten en regels. Wanneer u internationaal onderneemt, komen daar nog extra verplichtingen bij. Het wordt nog complexer omdat de regelgeving per land aanzienlijk kan verschillen, vooral als u zaken doet buiten de Europese Unie. Om dit proces gemakkelijker te laten verlopen gaan wij van The Freight Hero u hierbij helpen.

Selecteer hier de gewenste containervaart en ontvang gelijk de absoluut laagste all-in prijs voor uw zeevracht. Boek direct en volg uw vracht realtime.

Douane

Nederland staat bekend als een belangrijk distributieland, elke dag worden miljoenen goederen in-, door- en uitgevoerd. Om ervoor te zorgen dat de producten die worden vervoerd in Nederland en de Europese Unie voldoen aan de geldende wetten en regels, is er een douaneafdeling. Deze douaneafdeling houdt rekening met zowel de Europese wetgeving (Communautaire Douanewetgeving - CDW) als de Nederlandse wetgeving (Algemene Douanewet).

De douane kent eigenlijk drie hoofdtaken:

  1. Bewakingsfunctie bij in- en uitvoer van goederen
  2. Heffen en innen van belastingen
  3. Stopfunctie

Bewakingsfunctie

Voor goederen die worden ingevoerd, doorgevoerd of uitgevoerd, geldt dat ze moeten voldoen aan de relevante Nederlandse en Europese wetgeving op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu (VGEM). Binnen de Europese Unie worden goederen in principe vrijgesteld van douanecontroles. Echter, bij invoer van goederen uit landen buiten de EU is het nodig om aangifte ten invoer te doen. Op dat moment worden de goederen in het vrije verkeer gebracht en worden ze intracommunautaire goederen.

Bij de uitvoer van goederen speelt de douane ook een belangrijke rol. De douane moet bijvoorbeeld controleren of de goederen voldoen aan de geldende regels, een aangifte van uitvoer indienen en controleren of de goederen daadwerkelijk de Europese Unie verlaten.

Heffen en innen van belastingen

Bij de invoer van goederen van buiten de Europese Unie zijn er heffingen en belastingen van toepassing, zoals invoerrechten. De hoeveelheid invoerrechten die betaald moet worden, hangt af van de douanewaarde van de goederen, het type goederen en het land van oorsprong. De douanewaarde wordt bepaald door de aankoopprijs, verzendkosten en verzekeringspremie tot aan de Nederlandse grens bij elkaar op te tellen. Naast invoerrechten is de douane ook verantwoordelijk voor het innen en heffen van accijnzen en verbruiksbelastingen.

Stopfunctie

Bepaalde producten, zoals bepaalde planten- en grassoorten, mogen de Europese Unie of Nederland niet binnenkomen als de vereiste certificaten of vergunningen ontbreken. De douane speelt een belangrijke rol bij het tegenhouden van deze producten aan de grens. Daarnaast is de uitvoer van bepaalde goederen, zoals wapens en munitie, alleen toegestaan met de juiste vergunningen. De douane voert controles uit en kan de uitvoer van dergelijke goederen controleren of stopzetten om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd.

Douane-aangifte uitbesteden

Ongeveer 90 procent van de ondernemers besteedt het papierwerk en de douaneaangiften uit aan een expediteur. Dit betekent echter niet dat u als ondernemer niet verantwoordelijk bent voor uw producten. Het uitbesteden bespaart u veel administratief werk. U dient echter nog steeds een handelsfactuur (invoice) in te leveren bij de expediteur en een duidelijke omschrijving te geven van de goederen die u wilt importeren of exporteren, inclusief de juiste HS-code. Als importeur blijft u verantwoordelijk voor het correct afdragen van de invoerrechten.

Importeren binnen de EU

Goederen die binnen de Europese Unie worden verhandeld en intracommunautaire goederen genoemd. Deze goederen zijn vrijgesteld van douane controle, maar moeten nog steeds voldoen aan de vereiste vergunningen en producteisen. Bijvoorbeeld, als u vlees exporteert naar Duitsland, zult u te maken krijgen met gezondheidscertificaten en keurmerken. Het naleven van wetten en regels is dus niet rechtstreeks toepasbaar, maar afhankelijk van verschillende factoren. Het is van essentieel belang dat u zich hierin verdiept, omdat anders ernstige problemen kunnen ontstaan. Voor vragen omtrent de wetten en regels die afhankelijk zijn van verschillende factoren, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Nederlandse import wetgeving

Bij het importeren naar Nederland is het belangrijk om rekening te houden met de Nederlandse wetgeving. De regels met betrekking tot de meeste consumentenproducten, levensmiddelen en voedingsmiddelen zijn vastgelegd in de Warenwetgeving. De naleving van deze regels wordt gecontroleerd door de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit.

Certificaten en keurmerken

Zowel binnen als buiten de Europese Unie moeten producten vaak voldoen aan specifieke (kwaliteits)keurmerken. Welke keurmerken van toepassing zijn, hangt af van het type product dat u wilt verkopen. Een belangrijk keurmerk binnen de EU is bijvoorbeeld de CE-markering. Het is essentieel om de relevante keurmerken te identificeren en ervoor te zorgen dat uw product aan de vereisten voldoet om aan de geldende normen en regelgeving te voldoen.

CE-markering

Voor veel technische producten is een CE-keurmerk vereist. CE-markering staat voor Conformité Européenne-markering. De CE-markering is geen garantie- of kwaliteitskeurmerk, maar geeft aan dat het product voldoet aan de minimale eisen op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid. Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor het aanbrengen van een CE-markering op producten die vallen onder de NAR (Nieuwe Aanpak Richtlijnen). Er zijn inmiddels meer dan twintig productgroepen waarvoor een Nieuwe Aanpak Richtlijnen is vastgesteld. Dit omvat onder andere producten zoals elektromagnetische producten, cosmetica, machines, medische hulpmiddelen, speeltoestellen, telecommunicatieve (rand)apparatuur en verpakkingen.

Taric-code

Bij het importeren van goederen uit landen buiten de Europese Unie moet u bij de douane-aangifte de juiste goederencode vermelden, ook wel bekend als de TARIC code. Deze TARIC code, samen met het land van oorsprong van uw goederen, wordt gebruikt door de douane om het percentage invoerrechten te berekenen.

Invoerrechten

Invoerrechten worden berekend over de douanewaarde van het product. Dit is een optelsom van:

  • aankoopprijs
  • verzendkosten
  • verzekeringspremie tot aan de grens van Nederland

Form A

Voor landen waarmee de Europese Unie handelsakkoorden heeft gesloten, kan gebruik worden gemaakt van een Form A Document. Dit Form A Document biedt de mogelijkheid tot kortingen of zelfs vrijstelling van invoerrechten. Enkele voorbeeldlanden waarop Form A van toepassing kan zijn, zijn Bangladesh, Kenia, Ghana, Myanmar (Birma), Oekraïne, Peru en Vietnam.

Geen invoerrechten

U hoeft geen invoerrechten te betalen als:

  • uw product uit een ander EU-land komt
  • uw product gemaakt is in een land waar de EU een handelsakkoord heeft (Form A nodig)
  • uw product een grondstof of half-fabrikaat is waar een tekort aan is binnen de EU

Landen van de EU en EER

De Europese Unie (EU) bestaat uit de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

De Europese Economische Ruimte (EER) omvat alle landen van de EU, evenals Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Opmerking: Hoewel Zwitserland geen lid is van de EU, zijn er veel EU-regels van toepassing op dit land.

Douane-controle

In de meeste gevallen verloopt de datacontrole van de douane via de computer. Slechts in één procent van de gevallen vindt de douane het nodig om een fysieke controle uit te voeren op een zending goederen.

Samples

Voordat u een grote bestelling van een product plaatst, is het vaak wenselijk om eerst een sample te bekijken. Een sample is bedoeld voor referentie en niet voor verkoop. Het is belangrijk om bij de douane aan te kunnen tonen dat het sample geen economische waarde heeft. Anders kunnen er invoerrechten van toepassing zijn. Zorg er daarom voor dat duidelijk op de verpakking vermeld staat dat het om een sample gaat, of maak het sample onverkoopbaar door het bijvoorbeeld te doorboren.