{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Incoterms

Incoterms regels (International Commercial Terms) zijn een internationale standaard over de rechten en plichten van de koper en verkoper bij internationaal transport van goederen, ontwikkeld en gepubliceerd door de International Chamber of Commerce (ICC) the world business organization. Deze Incoterms worden elke 10 jaar aangepast.

Incotermsthefreighthero2010

Met ingang van 1 januari 2011 kunnen koper en verkoper kiezen uit de (ook boven afgebeeld) vermelde 11 Incoterms:

EXW - Ex Works (Af fabriek)
FCA - Free Carrier (Vrachtvrij tot vervoerder)
CPT - Carriage Paid To (Vrachtvrij tot)
CIP - Carriage and Insurance Paid To (Vrachtvrij inclusief verzekering tot)
DAT - Delivered At Terminal (Franco terminal)
DAP - Delivered At Place (Franco ter plaatse)
DDP - Delivered Duty Paid (Franco inclusief rechten)

Uitsluitend voor transport over zee en binnenwateren:

FAS - Free Alongside Ship (Vrij langszij schip)
FOB - Free On Board (Vrij aan boord)
CFR - Cost and Freight (Kostprijs en vracht)
CIF - Cost, Insurance and Freight (Kostprijs, verzekering en vracht)

Incoterms - Zeevracht

Incoterms zijn een set internationaal erkende handelsvoorwaarden die worden gebruikt om de verantwoordelijkheden en kosten tussen verkoper en koper te regelen bij internationale handelstransacties. Binnen de Incoterms zijn er specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op verschillende vervoersmodi, waaronder ook zeevracht.

Ex Works - Af fabriek

De fabriek levert de goederen door ze in hun opslag, fabriek of werkplaats aan de koper mee te geven. Dit is de incoterm met de minste verantwoordelijkheid voor de fabriek. De fabriek zorgt enkel voor de goederen met factuur en de (minimale) verpakking. De koper is vanaf het afhaalpunt tot de gewenste bestemming verantwoordelijk.

FREE CARRIER (FCA)- VRACHTVRIJ TOT VERVOERDER

De fabriek zorgt voor alle papieren benodigd in het land. Denk hierbij aan: douaneformaliteiten, factuur, uitvoervergunning. Verder zorgt de fabriek voor de goederen, verpakking en de kosten tot leveren van de goederen aan de vervoersmaatschappij.

CARRIAGE PAID TO (CPT) - VRACHTVRIJ

De fabriek betaalt voor het vervoer van de goederen naar de genoemde bestemming. Het risico gaat over van fabriek tot koper op het ogenblik dat de goederen aan de eerste vervoerder zijn overgedragen. In Nederland wordt hiervoor de term ENF gebruikt.

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP) - VRACHTVRIJ INCLUSIEF VERZEKERING

De fabriek heeft hierbij dezelfde verplichtingen als bij CPT. De extra verplichting is dat de fabriek een vrachtverzekering moet afsluiten voor de risico's tijdens het vervoer.

DELIVERED AT TERMINAL (DAT) - GELEVERD AAN (TERMINAL VAN BESTEMMING)

DAT is een non-maritieme conditie. DAT vervangt voornamelijk de conditie DEQ. DAT is nieuw en op dringend verzoek van de handel in het leven geroepen om de containerterminal (yard, warehouse) nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. De verkoper heeft de verantwoordelijkheid voor het transport. De verkoper draagt nu ook het transportrisico. DAT kan worden gebruikt voor alle vormen van vervoer.

DELIVERED AT PLACE (DAP) - OVEREENGEKOMEN PLAATS VAN BESTEMMING

De verkoper betaalt voor vervoer naar de genoemde plaats, behalve de kosten in verband met de inklaring van import. De verkoper neemt bovendien alle risico's voorafgaand aan het moment dat de goederen klaar zijn om door de koper te worden gelost. DAP is een non-maritieme conditie en kan worden gebruikt voor alle vormen van vervoer.

DELIVERED DUTY PAID (DDP) - FRANCO INCLUSIEF RECHTEN

Bij DDP heeft de verkoper maximale verplichtingen en de koper minimale verplichtingen. De verkoper is verantwoordelijk voor het afleveren van de goederen op de genoemde plaats in het land van de koper en betaalt alle kosten om de goederen naar de bestemming te brengen, inclusief invoerrechten en belastingen. DDP is een non-maritieme conditie en kan worden gebruikt voor alle vormen van vervoer.

FREE ALONGSIDE SHIP (FAS)- VRIJ LANGSZIJ SCHIP

De fabriek zorgt voor goederen met factuur, verpakking en de kosten tot naast het schip mét uitvoervergunning. De fabriek klaart de goederen uit en vanaf hier neemt de koper alle risico's en de kosten op zich.

FREE ON BOARD (FOB) - VRIJ AAN BOORD

Deze term wordt het vaakst gebruikt. De fabriek zorgt voor de goederen met factuur, verpakking, uitvoervergunning en de douaneformaliteiten. De fabriek draait voor alle kosten op totdat de goederen op het dek staan. Vanaf hier neemt de koper alle risico's en kosten op zich. Volgens de Incoterms: Goederen zijn pas "aan boord" wanneer de goederen conform geladen zijn "lashed and secured" en de kapitein getekend heeft voor ontvangst, m.a.w. het stuwingscertificaat in handen heeft.

CFR (CNF) COST AND FREIGHT - KOSTPRIJS EN VRACHT

De fabriek draait op voor de kosten en het transport tot aan de bestemmingshaven. Echter, de koper is verantwoordelijk voor de risico's vanaf het moment dat de goederen de scheepsreling passeren in de verschepingshaven.

CIF COST, INSURANCE AND FREIGHT - KOSTPRIJS, VERZEKERING EN VRACHT

Dit houdt in dat de fabriek dezelfde verplichtingen heeft als bij CFR. Echter is er ook een extra verplichting; de fabriek betaalt de verzekering voor de zeevracht. Deze term kan alleen gebruikt worden voor zeevervoer en binnenvaartverkeer.