{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Verminder congestie in Rotterdamse haven: 'schaf kosten hergebruik containers af'

Rederijen moeten de hergebruikfee voor containers afschaffen. Dan rijden wegvervoerders minder met lege containers de haven in en uit en verbetert de doorstroming. Dat vindt de Alliantie Zeecontainervervoerders, onderdeel van TLN.

Port of rotterdam

Wanneer een wegvervoerder goederen van de Rotterdamse haven aflevert op de plaats van bestemming, kan hij de lege zeecontainer meteen hergebruiken, door goederen die juist richting de haven moeten in die container te laden en daarmee terug naar de haven te rijden. Daarmee voorkomt de vervoerder dat hij eerst een lege container inlevert in de haven, om meteen daarna een lege container op te halen voor de goederen die juist richting de haven moeten. Wegvervoerders stemmen dit hergebruik af met de rederijen omdat dit niet kan met alle type containers en de rederij als eigenaar van de container toestemming moet geven.

Minder congestie, minder CO2-uitstoot

Dit hergebruik bespaart de wegvervoerder dus de kosten van het op en neer rijden naar de haven met lege containers en scheelt de rederij handlings- en opslagkosten van de container. Bovendien zijn er door de efficiëntere inzet van containers, ook minder containers nodig. En, nog belangrijker: er zijn minder verkeersbewegingen in de haven, wat congestie in de haven tegengaat en CO2-uitstoot bespaart.

Minder hergebruik door kosten

Een aantal jaren geleden voerden een aantal rederijen een zogeheten hergebruikfee in: vervoerders moeten sindsdien een vergoeding betalen om een container te hergebruiken. De Alliantie Zeecontainervervoerders (AZV) verzet zich hier sindsdien tegen. Want door die extra kosten zijn vervoerders minder snel geneigd containers te hergebruiken, vooral bij korte ritten. De kosten voor de aanvraag van hergebruik zijn dan vaak hoger dan de kosten van het heen en weer rijden met lege containers.

Hierdoor ontstaan er onnodige ritten naar de toch al drukke terminals. Aangezien de haven kampt met congestie, zou hergebruik beloond moeten worden in plaats – zoals nu – bestraft. De AZV pleit dan ook voor directe afschaffing van de hergebruikfee door de rederijen die dit toepassen. Het door de rederijen verplicht gestelde platform Avantida voor het aanvragen van hergebruik zou gratis ter beschikking gesteld moeten worden aan alle vervoerders en doorontwikkeld moeten worden zodat alle rederijen zijn aangesloten en er snel antwoord komt op de aanvragen voor hergebruik.

De AZV is bereid om met betrokken partijen in gesprek te gaan om afspraken te maken om het hergebruik van containers te stimuleren en zodoende de congestie in de Rotterdamse Haven te verminderen.

Bron: www.tln.nl