{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Import

Als u overweegt een product te importeren, is het belangrijk te weten of er op het product rechten rusten: merkrecht, modelrecht, octrooirecht of auteursrecht. Als u in het buitenland een nieuw product laat vervaardigen, zorg dan dat uw ontwerp, verpakking en merk goed beschermd zijn.

Selecteer hier de gewenste containervaart en ontvang gelijk de absoluut laagste all-in prijs, middels ons online boekingsplatform voor zee- en luchtvracht. Boek direct en volg uw vracht realtime.

Wetgeving

Producten uit de Europese Unie (EU) zijn vrijwel altijd toegestaan in Nederland, echter producten afkomstig van buiten de EU worden door de Douane gecontroleerd: houdt u zich aan veiligheid- en gezondheidsregels? Wordt de wetgeving op economisch en milieutechnisch gebied nageleefd?

Parallelimport

U mag producten van buiten de EU importeren en verkopen als u daarvoor toestemming hebt van de producent. Indien u geen toestemming heeft en u importeert en verkoopt de producten wel, dan maakt u zich schuldig aan parallelimport.

Warenwet

Sommige transport goederen mogen niet, zeer beperkt of alleen onder voorwaarden worden ingevoerd. Een certificaat, ontheffing of invoervergunning kan dan nodig zijn. Op de Nederlandse markt moet een buitenlands product voldoen aan aan de Warenwet: eisen die gesteld worden om consumenten te behoeden voor letsel- en materiële schade.

CE-markering

De fabrikant of importeur - afhankelijk van het land waar het product vandaan komt - draagt zorg voor een zgn. CE-markering: hiermee verklaart de producent enerzijds dat het product voldoet aan alle Europese richtlijnen voor veiligheid, gezondheid en milieu, anderszijds accepteert de producent hiermee zijn aansprakelijkheid voor het product. Soms wordt het logo misbruikt. Bij Chinese producten wordt de term CE gebruikt met bijna hetzelfde logo. Echter staat dit dan voor China Export of China Electronics. Deze producten voldoen vaak juist niet aan de Europese wetgeving.

De CE markering is verplicht voor meer dan 20 productgroepen:

 • Actieve implanteerbare medische hulpmiddelen
 • Toestellen op gasvormige brandstof
 • Kabelbaaninstallaties voor personenvervoer
 • Bouwmaterialen
 • Milieuvriendelijk ontwerp van energie gerelateerde producten
 • Elektromagnetische compatibiliteit
 • Apparatuur en beveiligingssystemen voor gebruik in ruimten waar ontploffingsgevaar heerst
 • Explosieven voor civiel gebruik
 • Central verwarmingsketels
 • Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek
 • Liften
 • Laagspanning
 • Machines
 • Meetinstrumenten
 • Medische apparatuur
 • Geluidsemissie in het milieu
 • Niet-automatische weeginstrumenten
 • Persoonlijke veiligheidsuitrusting
 • Hogedrukapparatuur
 • Pyrotechniek
 • Eindapparatuur voor radio- en telecommunicatie
 • Pleziervaartuigen
 • Beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
 • Veiligheid van speelgoed
 • Drukvaten van eenvoudige vorm

Douane-aangifte

Voor leveringen van buiten de EU moet u bij aankomst van de transport goederen in Nederland aangifte doen bij de Douane. Aan de hand van uw aangifte berekent de Douane de invoerheffingen (ook wel invoerrechten genoemd) en btw. De hoogte hangt af van het product en het land van oorsprong.