{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Zeevracht transport met The Freight Hero - Uw Betrouwbare zeevracht importeur

Als u overweegt een product te importeren, is het belangrijk te weten of er op het product rechten rusten: merkrecht, modelrecht, octrooirecht of auteursrecht. Als u in het buitenland een nieuw product laat vervaardigen, zorg dan dat uw ontwerp, verpakking en merk goed beschermd zijn. Dit kan u namelijk beschermen tegen mogelijke inbreuken en concurrenten die met vergelijkbare producten op de markt komen. Het is daarom verstandig om voorafgaand aan de import of productie van een nieuw product een grondig onderzoek te doen naar de bestaande rechten van derden en of uw ontwerp en merk niet in strijd zijn met deze rechten.

Selecteer hier de gewenste containervaart en ontvang gelijk de absoluut laagste all-in prijs, middels ons online boekingsplatform voor zee- en luchtvracht. Boek direct en volg uw vracht realtime.

Controles en wetgeving bij import buiten EU

Als u producten importeert van buiten de EU met o.a. de zeevracht, is het belangrijk om te weten dat deze producten aan verschillende controles en regelgevingen moeten voldoen voordat ze in Nederland op de markt mogen worden gebracht. Dit kan onder andere gaan om veiligheids- en gezondheidsregels, economische wetgeving en milieuregels.

De Douane controleert bijvoorbeeld of de ingevoerde producten voldoen aan de veiligheids- en gezondheidsregels die gelden in Nederland en de EU. Zo moet bijvoorbeeld speelgoed veilig zijn voor kinderen en mogen voedingsmiddelen geen schadelijke stoffen bevatten. Ook wordt gecontroleerd of de producten voldoen aan de technische eisen die in Nederland gelden. Daarnaast wordt er gekeken naar de economische en milieutechnische wetgeving. Zo moet bijvoorbeeld de importeur van elektronische apparatuur ervoor zorgen dat deze apparatuur voldoet aan de geldende milieueisen. Dit kan onder andere gaan om het energieverbruik van de apparatuur en de verwerking van afvalstoffen.

Parallelimport buiten de EU

Parallelimport is het importeren en verkopen van producten van buiten de EU zonder toestemming van de producent. Als u toch besluit om dit te doen, maakt u zich schuldig aan inbreuk op het merkrecht van de producent. Het is belangrijk om te weten dat parallelimport verboden is en dat u hiervoor juridisch aansprakelijk gesteld kunt worden. Daarnaast kan de producent een schadevergoeding van u eisen en kan uw reputatie als importeur worden geschaad.

Als u goederen importeren van buiten de EU wilt en verkopen, is het daarom verstandig om voorafgaand aan de import toestemming te vragen aan de producent en de benodigde vergunningen en certificaten aan te vragen. Zo voorkomt u problemen met parallelimport en kunt u uw producten veilig en legaal op de Nederlandse markt brengen.

Warenwet regels zeevracht

Bij de import van goederen naar Nederland moet u rekening houden met mogelijke beperkingen en voorwaarden. Voor sommige goederen transport geldt dat deze niet, zeer beperkt of alleen onder specifieke voorwaarden mogen worden ingevoerd. In deze gevallen kan het nodig zijn om een certificaat, ontheffing of invoervergunning aan te vragen.

Daarnaast moet een buitenlands product dat op de Nederlandse markt wordt gebracht voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Warenwet. Deze wet stelt eisen aan de veiligheid en gezondheid van producten om consumenten te beschermen tegen letsel- en materiële schade. Zo moeten bijvoorbeeld speelgoed en elektronische apparaten veilig zijn en mogen voedingsmiddelen geen schadelijke stoffen bevatten.

CE Markering verplicht

Afhankelijk van het land waar een product vandaan komt, is het de verantwoordelijkheid van de fabrikant of importeur om het product te voorzien van een CE-markering. Met deze markering verklaart de producent dat het product voldoet aan alle Europese richtlijnen voor veiligheid, gezondheid en milieu en accepteert hiermee zijn aansprakelijkheid voor het product.

De CE markering is verplicht voor meer dan 20 productgroepen:

 • Actieve implanteerbare medische hulpmiddelen
 • Toestellen op gasvormige brandstof
 • Kabelbaaninstallaties voor personenvervoer
 • Bouwmaterialen
 • Milieuvriendelijk ontwerp van energie gerelateerde producten
 • Elektromagnetische compatibiliteit
 • Apparatuur en beveiligingssystemen voor gebruik in ruimten waar ontploffingsgevaar heerst
 • Explosieven voor civiel gebruik
 • Central verwarmingsketels
 • Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek
 • Liften
 • Laagspanning
 • Machines
 • Meetinstrumenten
 • Medische apparatuur
 • Geluidsemissie in het milieu
 • Niet-automatische weeginstrumenten
 • Persoonlijke veiligheidsuitrusting
 • Hogedrukapparatuur
 • Pyrotechniek
 • Eindapparatuur voor radio- en telecommunicatie
 • Pleziervaartuigen
 • Beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
 • Veiligheid van speelgoed
 • Drukvaten van eenvoudige vorm

Douane aangifte voor uw zeevracht transport

Wanneer u goederen van buiten de EU importeert en deze in Nederland arriveren, dient u aangifte te doen bij de Douane. Aan de hand van uw aangifte berekent de Douane de invoerheffingen, ook wel invoerrechten genoemd, en btw. De hoogte van deze heffingen is afhankelijk van het soort product en het land van herkomst.

Niet weten waar u moet beginnen? Wij van The Freight Hero staan graag voor je klaar!