{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

EU wordt aangepakt over hoge invoerrechten van Spaanse olijven door VS

De Europese Unie is formeel een procedure gestart tegen de Verenigde Staten in verband met de hoge Amerikaanse invoerrechten op Spaanse zwarte olijven. Het spookbeeld van landbouwprotectionisme treedt weer op de voorgrond in de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Vorig jaar, op 1 augustus besloot Washington om 35% invoerrechten te heffen op zwarte olijven van enkele Spaanse bedrijven, onder andere uit Sevilla. Het ging om zogeheten antidumping- en compenserende rechten. “De Amerikaanse industrie wordt materieel geschaad als gevolg van gesubsidieerde invoer van zwarte olijven uit Spanje”, stelt het Amerikaanse ministerie van Handel.

Compenserende rechten (CVD’s) worden geactiveerd bij zekerheid over een financiële bijdrage (subsidie) door een regering of een overheidsorgaan van een lidstaat van de WTO.

Antidumpingrechten (ADD’s) neutraliseren dumpingsmanoeuvres. Er wordt van dumping gesproken wanneer goederen op de markt worden gebracht tegen een lagere prijs dan de productieprijs.

Zwarte%20olijven

In hun vooronderzoek verwezen de Amerikaanse autoriteiten naar de voordelen die het EU-landbouwbeleid de Europese boeren oplevert. In de invoerrechten van 35% compenseert 15% de Europese subsidies en 20% de dumping. In 2003 hervormde de EU zijn landbouwbeleid en kwam er rechtstreekse steun die losgekoppeld werd van de productie. De producenten moesten zich laten leiden door de markt, volgens de heersende overtuigingen in die tijd. In 2004 werden de subsidies voor gewassen en veehouderij uitgebreid naar mediterrane producten zoals olijfolie, en vier jaar later naar fruit, groenten en wijn.

Afgelopen week werd het conflict formeel naar het Orgaan voor Geschillenbeslechting van de WTO gebracht. Wanneer na zestig dagen nog geen akkoord is gegeven, kan de EU een speciaal panel vragen om de zaak te onderzoeken en hun advies uit te brengen.