{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

FENEX: De Nederlandse organisatie voor expeditie en logistiek

Fenex%20logo

The Freight Hero is lid van de FENEX (FEderatie NEderlandse EXpediteurs). Deze brancheorganisatie voor de expeditiesector, die tot doel heeft de (nationale én internationale) positie van de Nederlandse expediteur te versterken, voorziet in het geven van opleidingen, adviezen en voorlichting. Met de Nederlandse én Europese Overheden bestaan goede contacten, waardoor besluitvorming in de branche beïnvloed kan worden. Expediteurs kunnen onder voorwaarden lid worden. Het lidmaatschap betekent voorts dat de leden van FENEX lid zijn van het FENEX-Garantiefonds. Leden van FENEX staan voor elkaar garant.

Sleutelrol

FENEX-leden spelen een sleutelrol binnen de logistieke keten, die onderhevig is aan continue verandering door steeds complexere wet-en regelgeving en meer en meer digitale mondialisering. Veiligheid, duurzaamheid en arbeidsmarkt stellen hogere eisen aan de expediteur. FENEX-leden hebben een voorsprong in de sector. De FENEX maakt onderdeel uit van Transport en Logistiek Nederlands, dé ondernemingsorganisatie voor de Transport en Logistiek Sector.

TLN%20logo

Expeditievoorwaarden

De FENEX heeft de Nederlandse Expeditievoorwaarden, ofwel FENEX-condities ontwikkeld. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten de de expediteur uitvoert en zorgt voor evenwichtigheid van rechten en verantwoordelijkheden tussen de betrokken partijen. Naast de bepalingen als o.a. aansprakelijkheid, biedt de FENEX een geschillenregeling voor het oplossen van conflicten tussen expediteur en klant.

DE NEDERLANDSE EXPEDITIEVOORWAARDEN (Nederlands)

DE NEDERLANDSE EXPEDITIEVOORWAARDEN (Engels)

De expediteur

De expediteur is een partij die in opdracht van de ladingbelanghebbende een vracht doet vervoeren over land, water en lucht. De expediteur treedt op als tussenpersoon en regelt en organiseert de vervoerstaken.

FIATA

In internationaal verband heeft de FENEX zich verenigd in de FIATA: de International Federation of Freight Forwarders Association, gevestigd in Zürich Zwitserland. De Fenex en FIATA stellen vervoersdocumenten beschikbaar.

  • Bij wegvervoer een CMR
  • Bij zeevrachttransport een Bill of lading
  • Bij luchtvracht een Air Waybill.

Het document maakt duidelijk dat de expediteur de producten ten behoeve van het transport heeft ontvangen. Tevens geeft het aan welke parij over het eigendom beschikt.