{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Begrippen

Onderstaand treft u het alfabet voor veelvoorkomende begrippen aan met de uitleg wat deze betekenen. Heeft u desondanks na toch nog vragen, dan kunt u ons direct bereiken via The Freight Hero Help Chat of de telefonisch helpdesk via telefoonnummer 020 - 214 93 58.

Het zee- en luchtvaartalfabet:

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Aan boord

Verwijzend naar lading die wordt geladen of uitgeladen op een schip of in een vliegtuig.

Aan Toonder

Om de verhandelbaarheid van een BL te verhogen, kan deze op naam worden gezet van 'aan toonder' in het vak van consignee. Omdat er zo geen daadwerkelijke ontvanger in het BL vermeld wordt, zal de rederij de goederen vrijgeven aan de partij die als eerste een origineel BL in de haven van lossing overlegt.

Account Party/Accountee

De kopende partij, de importeur, de koper die betrokken is bij een transactie.

ACI Filing Canada

Het ACI, Advance Commercial Information-initiatief werd in april 2004 geïmplementeerd door de CBSA, Border Services Agency van Canada. Het ACI vereist dat vervoerders 24 uur voordat de lading in een buitenlandse haven wordt geladen, marinevrachtgegevens elektronisch naar de CBSA verzenden. De gegevens moeten door de verzender worden aangeleverd.

Acquiescence

Wanneer een cognossement (Bill of lading) zonder protest wordt aanvaard of ondertekend door een verlader of expediteur, wordt de verzender verondersteld akkoord te gaan met de voorwaarden. Het betreft een stille vorm van toestemming te geven.

Ad Valorem

Volgens de waarde. Een invoerrecht van 10% ad valorem bijvoorbeeld, betekent 10% van de waarde van de goederen.

ADR

ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europese verdrag voor internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen op de weg: Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.

Advance fee

De expediteur betaalt vooraf verschillende kosten voor de klant. Omdat dit vaak nettokosten met zich meebrengt die 1-op-1 worden doorberekend, kan de expediteur een vergoeding bepalen in de vorm van een percentage van het vooraf betaalde bedrag. Deze vergoeding wordt ook wel kredietbeperking genoemd.

AEO

Bedrijven en leveranciers die zich bezighouden met goederen die de Europese grens overschrijden, hebben te maken met Europese douanewetgeving. Naast de wetgeving wil de Europese Unie betere faciliteiten voor bedrijven creëren, wat leidt tot minder logistieke vertragingen en lagere administratiekosten. Daarom is het AEO-certificaat gemaakt. Sinds 1 januari 2008 kan de status van Authorised Economic Operator (AEO) worden aangevraagd, die geldig is in de hele EU. De introductie van de AEO-status is een belangrijke stap in de inspanningen van de Nederlandse douane om de controle te 'horizontaliseren'. Dit betekent de wederzijdse zorg voor een veilige toeleveringsketen; de verantwoordelijkheid voor veilige grensoverschrijdende goederenstromen. Bedrijven die zich bezighouden met internationale handel kunnen zich aanmelden voor de status van Authorized Economic Operator (AEO). Het AEO-certificaat biedt veel voordelen in het internationale bedrijfsleven. AEO-gecertificeerde bedrijven hebben bijvoorbeeld minder vertragingen bij de douanecontroles.

Affreightment

Affreightment (bevrachting) is het verhuren van een schip geheel of gedeeltelijk.

Afzetten

Met behulp van een speciaal containerchassis kunnen containers op de grond worden gezet. Dit gebeurt rechtstandig of gekanteld. Rechtstandig afzetten heeft als groot voordeel dat de lading niet verschuift in de container. Bij gekanteld ‘afschuiven’ zal de lading naar achteren schuiven. Afschuiven wordt daarom nooit gedaan met de containerdeuren naar achteren/ beneden. Na afzetten/afschuiven kunnen de goederen op grondniveau geladen/gelost worden. Daarnaast kan het laden/lossen zonder wachttijd en/of chassishuur worden uitgevoerd.

AI

De afkorting AI is een veel gebruikte afkorting voor all-inclusive.

Air Cargo

Zijn de goederen die door de lucht worden / zullen worden vervoerd.

Air Waybill

Het document dat vervoer door de lucht dekt. Het wordt uitgegeven door de luchtvaartmaatschappij, of het nu een luchtvaartmaatschappij is of een expediteur, als een niet-onderhandelbaar document dat als ontvangstbewijs voor de goederen aan de afzender dient en dat de vervoersvoorwaarden bevat. Het toont ook de details van de geadresseerde, zodat deze kunnen worden gecontacteerd bij aankomst van de goederen.

AIS

Een systeem dat wordt gebruikt op schepen en door Vessel Traffic Services (VTS) voor het identificeren en lokaliseren van vaartuigen door gegevens digitaal uit te wisselen met andere nabijgelegen schepen en VTS-stations. Informatie zoals unieke identificatie, positie, koers en snelheid kan op een scherm worden weergegeven. AIS is bedoeld om officieren van het schip te assisteren en maritieme autoriteiten in staat te stellen scheepsbewegingen te volgen. In Nederland dient elk schip dat langer is als 20 meter een AIS een boord te hebben.

AMS-FILING

Automated Manifest System, oftewel afgekort AMS is een integraal veiliheidssysteem van de Amerikaanse douane. Het systeem heeft betrekking op goederentransport met de eindbestemmingen Amerika en Mexico en is tevens van toepassing voor goederen die in deze landen overgeladen worden voor goederentransport. De Amerikaanse douane moet 24 uur voor vertrek van het schip uit de laadhaven weten wat er aan boord geladen is. Het systeem werd opgericht in 2004 en naast zeevracht is het systeem ook van toepassing bj luchtvracht, spoor- en wegtransport.

Anti Dumping Laws (Anti dumping wetgeving)

In het door de overheid gedicteerde tarief om de binnenlandse activiteiten te beschermen tegen prijzen onder de markt uit het buitenland.

APS

Algemeen Preferentieel Systeem: Dit is een akkoord tussen de EU, andere Westerse landen en een aantal ontwikkelingslanden met betrekking tot vrijstelling of verlaging van invoerrechten. Om hier gebruik van te kunnen maken moet er bij de invoeraangifte een oorsprongsverklaring overlegd worden zoals een EUR-1 of ATR. Of de exporteur moet de REX-status van Geregistreerd Exporteur hebben. Dit laatste vervangt het Form-A.

Arrival Date

De datum waarop goederen of een vervoermiddel op de afleverlocatie van het transport moet aankomen.

Arrival Notice

Een kennisgeving van de rederij aan de 'partij die in kennis gesteld moet worden' met vermelding van de geschatte aankomstdatum van het vaartuig en identificatie van verzendgegevens, zoals aantal pakketten, gewicht of containernummer. Vaak geeft de arrival notice ook aan wanneer de free time op de kade verloopt.

ATA

ATA is de afkorting van actual time of arrival (ATA).

ATD

ATD is de afkorting van actual time of departure.

ATR-certificaat

Een ATR-certificaat is een douanedocument dat kan worden gebruikt in het handelsverkeer tussen EU-landen en Turkije. De EU heeft een douane-overeenkomst met Turkije waarin staat dat de meeste goederen zonder invoerrechten kunnen worden ingevoerd. Goederen moeten afkomstig zijn uit de EU of Turkije. Dit wordt vermeld in een ATR-certificaat.

Het ATR-certificaat kan niet worden gebruikt voor de meeste agrarische producten en staalproducten. Voor deze producten is de herkomst bepalend en is een EUR-1-certificaat vereist. De douane heeft een volledige lijst met uitgesloten producten. In het geval van export naar Turkije moet het ATR-certificaat door de exporteur worden ingevuld. De douane maakt de geldige exportvergunning. Dit gebeurt tegelijkertijd met de uitvoeraangifte. Als het certificaat wordt gebruikt om goederen uit Turkije te importeren, moet u een ATR-certificaat afgeven samen met de importverklaring aan de douane. Dit certificaat is gevalideerd door de Turkse douane.

AWB

AWB is de afkorting van Air Waybill.