{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Maersk introduceert nieuwe brandstoftoeslag voor zwavelcap

Duurzaam varen

In 2019 introduceert Maersk nieuwe brandstoftoeslagen om de extra kosten als gevolg van wereldwijde ‘zwavelcap’ te verhalen op zijn klanten. Zwavelcap houdt in dat de schepen van de rederijen veel minder zwavel mogen uitstoten. Zoals bekend is zwavel gevaarlijk voor mens en dier. De klanten moeten meer duidelijkheid en voorspelbaarheid krijgen over de kosten die zij per 2020 kunnen verwachten.

Zwavelcap containervervoer LNG

De huidige Standard Bunker Adjustment Factor (SFB) wordt vervangen door de nieuwe Bunker Adjustment (BAF) en bestaat uit twee elementen: een ‘handelsfactor’ die het gemiddelde brandstofverbruik op een bepaalde handelsroute reflecteert én de brandstofprijs die wordt berekend als gemiddelde van de prijzen in de belangrijkste bunkerhavens. In de berekening van die factor worden de brandstofefficiëntie van de schepen, de bezettingsgraad en de transittijd tijdens de heen- en terugreis meegenomen.

Lijst met toeslagen

Maersk heeft een lijst met toeslagen gepubliceerd om de klanten een idee te geven van de verwachte extra kosten. Mocht de nieuwe laagzwavelige brandstof zometeen 650 dollar per ton kosten, dan bedraagt de nieuwe bunkertoeslag voor een veertig voets droge container van Noord-Europa naar het Verre Oosten zometeen 455 dollar. Als gevolg van de hogere brandstofprijs in Azië moet 780 dollar extra worden betaald voor het transport in omgekeerde richting.

Het komende jaar voert de rederij het nieuwe systeem al in, om klanten te laten wennen aan de nieuwe formule.

Game Changer

Maersk zegt de invoering van de nieuwe zwavel-regelgeving volledig te steunen. De zwavelregeling zal de uitstoot van zwavel door de scheepvaart met 80% verminderen. ‘Dit zal een enorme bijdrage aan het milieu en de menselijke gezondheid leveren’, zegt Vincent Clerc, commercieel directeur van A.P. Moller-Maersk. Clerc noemt de zwavelcap van 2020 een ‘gamechanger voor de scheepvaart’.

‘Maersk’s voorbereidingen zijn goed op weg, net als de inspanningen van onze klanten om vooruit te plannen. De nieuwe BAF is een simpel, eerlijk en voorspelbaar mechanisme dat hen duidelijkheid biedt in de planning van hun logistieke ketens in deze significante verandering’, aldus de topman.

2 miljard

De verwachting is, dat het nieuwe zwavelbeleid de containerscheepvaart 15 miljard dollar extra per jaar kan kosten, omdat de toegestane hoeveelheid zwavel in brandstof wordt teruggebracht van 3,5% naar 0,5%. Maersk houdt rekening met een brandstofkostenstijging van meer dan 2 miljard dollar per jaar. Reders kunnen op verschillende manieren aan de nieuwe regels voldoen. Ze kunnen scrubbers (rookgasreiniger) installeren, laagzwavelige brandstof gaan bunkeren of overstappen op LNG-aandrijving. Ondanks een recente opleving in scrubber orders wordt verwacht dat 90% van de rederijen wacht op de komst van nieuwe, laagzwavelige brandstoffen.