{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

De CMR-vrachtbrief

Voor binnenlands transport in Nederland wordt er gebruikgemaakt van de standaard vrachtbrief zoals deze door de Stichting Vervoeradres is ontwikkeld. Door het gebruik van deze vrachtbrief valt het transport automatisch onder de Algemene VervoersCondities (AVC2002). De vrachtbrief heeft als naam de CMR-vrachtbrief en verwijst naar het CMR-verdrag.

Vervoer

Internationale conventie

Voor het internationaal vervoer over de weg is de CMR-vrachtbrief nodig. CMR staat voor 'Convention Relative au Contract de Transport International de Marchandises par la Route' (Vertaald: Verdrag voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg). Bijna alle Europese landen hebben zich bij deze internationale conventie aangesloten. Het verdrag werd getekend in Genève, Zwitserland op 19 mei 1956.

Internationale vrachtbrief

De internationale vrachtbrief is eveneens toegestaan voor binnenlands gebruik. Ook hiermee wordt het transport automatisch onderworpen aan de AVC. De Engelse, Russische, Duitse en Poolse CMR-vrachtbrief vallen echter buiten de nationale AVC. Bij vervoer van gevaarlijke stoffen moet aanvullende informatie worden vermeld in overeenstemming met de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen en het ADR. Voor het vervoer van afvalstoffen (in de zin van de Wet Milieubeheer) is een ander document wettelijk verplicht, de zogenaamde begeleidingsbrief.

Nederlandse CMR-vrachtbrief

De Nederlandse CMR-vrachtbrief is zowel voor nationaal als internationaal vervoer te gebruiken. Op dit model zijn namelijk de Algemene Vervoercondities (AVC) van toepassing verklaard op zowel binnenlands als internationaal vervoer.