{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

EU-parlement wil dat tol voor vrachtwagens overal wordt berekend op basis van kilometers

Het Europees Parlement heeft onlangs besloten het Euro-vignet af te schaffen. Voor het jaar 2023 moeten alle op tijd gebaseerde tolheffingen voor vrachtwagens verdwenen zijn. Dit betekent concreet, dat wanneer een lidstaat besluit tol te heffen, het tolheffingssysteem gebaseerd moet zijn op het afrekenen in kilometers. De afrekening mag niet meer over een bepaalde gebruiksperiode plaatsvinden. Bovendien eist de EU dat de diverse tolheffingssystemen met elkaar kunnen samenwerken zodat het voor de gebruikers geen doolhof aan systemen wordt. Het parlement volgt hiermee het besluit van de Vervoerscommissie van 24 mei dit jaar.

Uitgangspunt voor de nieuwe wetgeving is hierbij dat de vervuiler betaalt: wie meer rijdt, betaalt meer en de hoogte van de heffing hangt samen met de hoeveelheid emissie die uitgestoten wordt door het transportmiddel.

Lkw maut spedition

In mei 2017 heeft de EU al vastgelegd dat zij afspraken rondom een uniforme Europese mobiliteit willen. Tot nu toe hebben de minsters van verkeer van de diverse landen het thema echter laten liggen. Het parlement dwingt nu de verkeersministers en de EU-vervoerscommissie tot een gezamenlijk overleg om zodoende tot een definitieve wetgeving te komen.

De Oostenrijker Norbert Hofer heeft nog tot het eind van dit jaar de voorzittershammer bij de verkeersministers. Hofer verwacht nog de nodige discussie rondom een uniforme Europese mobiliteit en het thema tol in het bijzonder.