{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Incoterms zeevracht

De Incoterms regels (International Commercial Terms) vormen een wereldwijde standaard die de rechten en verplichtingen van kopers en verkopers regelt bij internationaal transport van goederen. Deze regels zijn ontwikkeld en gepubliceerd door de International Chamber of Commerce (ICC), de wereldwijde organisatie voor bedrijven. De Incoterms worden elke 10 jaar herzien en bijgewerkt om aan te sluiten bij de veranderende behoeften en ontwikkelingen in de internationale handel.

INCOMETERMSTFH

Met ingang van 1 januari 2011 kunnen koper en verkoper kiezen uit de (ook boven afgebeeld) vermelde 11 Incoterms.

EXW, Ex Works (Af fabriek)
FCA, Free Carrier (Vrachtvrij tot vervoerder)
CPT, Carriage Paid To (Vrachtvrij tot)
CIP, Carriage and Insurance Paid To (Vrachtvrij inclusief verzekering tot)
DAT, Delivered At Terminal (Franco terminal)
DAP, Delivered At Place (Franco ter plaatse)
DDP, Delivered Duty Paid (Franco inclusief rechten)

Uitsluitend voor Zeevracht

FAS, Free Alongside Ship (Vrij langszij schip)
FOB, Free On Board (Vrij aan boord)
CFR, Cost and Freight (Kostprijs en vracht)
CIF, Cost, Insurance and Freight (Kostprijs, verzekering en vracht)

Luchtvracht-Import - FCA

Luchtvracht-Import kent naast de Ex Works-incoterm officieel alleen de FCA, ofwel Free carrier-incoterm. Deze kent de variant FCA Airport Destination (bijv. Amsterdam Schiphol) en FCA Final Destination (Aan de deur afgeleverd). FCA betekent dat de locale kosten in de origin aan de koper worden gecharged. Let op: De uitklaringskosten (export documentation) behoren bij FCA toe aan de verkoper.

Luchtvracht-Import - FOB-Air

Een steeds gangbaardere praktijk in luchtvracht import is het informele gebruik van de incoterm FOB-Air. Deze term wordt zowel door verkopers, kopers als de belastingdienst (Douane) in Nederland geaccepteerd en komt overeen met de FOB-termijn voor zeetransport. Bij FOB-Air worden de kosten van het voorvervoer en de lokale kosten in het land van oorsprong aan de verkoper in rekening gebracht. De luchtvrachtkosten, lokale kosten op de plaats van bestemming, inklaringskosten en de levering aan de deur worden daarentegen aan de koper belast. Het is belangrijk op te merken dat invoerrechten en btw na de douane-inklaring nog extra worden belast.

Uitleg incoterms

Incoterms zijn een reeks internationaal erkende handelsvoorwaarden die worden gebruikt om de verantwoordelijkheden en kosten tussen verkoper en koper te regelen bij internationale handelstransacties. Deze voorwaarden, opgesteld door de International Chamber of Commerce (ICC), definiëren wie verantwoordelijk is voor het transport, de verzekering en de douaneafhandeling van de goederen, evenals het moment waarop de risico's en kosten overgaan van de verkoper naar de koper.

Ex Works - Af fabriek

De fabriek levert de goederen door ze in hun opslag, fabriek of werkplaats aan de koper mee te geven. Dit is de incoterm met de minste verantwoordelijkheid voor de fabriek. De fabriek zorgt enkel voor de goederen met factuur en de (minimale) verpakking. De koper is vanaf het afhaalpunt tot de gewenste bestemming verantwoordelijk.

FCA Free Carrier - Vrachtvrij tot vervoerder

De fabriek is belast met het regelen van alle nodige documentatie in het desbetreffende land, waaronder douaneformaliteiten, facturatie en uitvoervergunningen. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de fabriek om te zorgen voor de goederen, de verpakking en het dragen van de kosten tot aan de overdracht van de goederen aan het transportbedrijf.

Carriage Paid To (CPT) - Vrachtvrij

De fabriek draagt de verantwoordelijkheid voor het bekostigen van het transport van de goederen naar de opgegeven bestemming. Het risico gaat over van de fabriek naar de koper zodra de goederen worden overgedragen aan de eerste vervoerder. In Nederland wordt hiervoor de term ENF (Ex Works) gehanteerd.

Carriage and Insurance Paid To (CIP) - Vrachtvrij inclusief verzekering

De fabriek heeft vergelijkbare verplichtingen als bij CPT (Carriage Paid To). Daarnaast is de fabriek verplicht om een vrachtverzekering af te sluiten om de risico's tijdens het vervoer te dekken.

Delivered at Terminal (DAT) - GELEVERD AAN (terminal van bestemming)

DAT is een non-maritieme conditie. DAT vervangt voornamelijk de conditie DEQ. DAT is nieuw en op dringend verzoek van de handel in het leven geroepen om de containerterminal (yard, warehouse) nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. De verkoper heeft het transportheft in handen. De verkoper draagt nu ook het transportrisico. DAT kan worden gebruikt voor alle vormen van vervoer.**

Delivered At Place (DAP) - (overeengekomen plaats van bestemming)

De verkoper betaalt voor vervoer naar de genoemde plaats, behalve de kosten in verband met de inklaring van import. De verkoper neemt bovendien alle risico's voorafgaand aan het moment dat de goederen klaar zijn om door de koper te worden gelost. DAP is een non-maritieme conditie en kan worden gebruikt voor alle vormen van vervoer.

Delivered Duty Paid (DDP) - Franco inclusief rechten

Bij DDP heeft de verkoper maximale verplichtingen en de koper minimale verplichtingen. De verkoper is verantwoordelijk voor het afleveren van de goederen op de genoemde plaats in het land van de koper en betaalt alle kosten om de goederen naar de bestemming te brengen, inclusief invoerrechten en belastingen. DDP is een non-maritieme conditie en kan worden gebruikt voor alle vormen van vervoer.

Free Alongside Ship (FAS)- Vrij langszij schip

De fabriek zorgt voor goederen met factuur, verpakking en de kosten tot naast het schip mét uitvoervergunning. De fabriek klaart de goederen uit en vanaf hier neemt de koper alle risico's en de kosten op zich.

Free on Board (FOB) - Vrij aan boord

Deze term wordt het vaakst gebruikt. De fabriek zorgt voor de goederen met factuur, verpakking, uitvoervergunning en de douaneformaliteiten. De fabriek draait voor alle kosten op totdat de goederen op het dek staan. Vanaf hier neemt de koper alle risico's en kosten op zich. Vanaf INCOterms 2010: Goederen zijn pas "aan boord" wanneer de goederen conform geladen zijn "lashed and secured" en de kapitein getekend heeft voor ontvangst, m.a.w. het stuwingscertificaat in handen heeft.

CFR (CNF) Cost and Freight - Kostprijs en vracht

De fabriek is verantwoordelijk voor het bekostigen van de kosten en het transport tot aan de bestemmingshaven. Echter, vanaf het moment dat de goederen de scheepsreling passeren in de verschepingshaven, liggen de risico's bij de koper.

CIF Cost, Insurance and Freight - Kostprijs, verzekering en vracht

Dit betekent dat de fabriek dezelfde verplichtingen heeft als bij CFR (Cost and Freight). Er is echter ook een aanvullende verplichting: de fabriek is verantwoordelijk voor het betalen van de zeevrachtverzekering. Het gebruik van deze term is beperkt tot zeevervoer en binnenvaartverkeer.