{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Stap 5 Afronding en facturatie

Afronding

Nu de goederen zijn afgeleverd, is de bestelstap "Aflevering" afgerond (zie screenshot hieronder: Stap 4 Aflevering is groen en afgevinkt). Tevens ziet u aan de rechterkant dat de status van "De goederen zijn afgeleverd" automatisch door middel van een vinkje is geupdated. In de laatste stap geeft u aan of u een zogenaamde BTW-verleggingsregeling met de belastingdienst heeft. Bedrijven die op regelmatige basis goederen importeren, kunnen bij de belastingdienst in aanmerking komen voor een dergelijke regeling.

Zoeken29

In het kostenoverzicht ziet u nu ook de additionele kosten na de douane-aangifte. Deze posten corresponderen met de bedragen die u reeds aan u gemeld waren in de Uitnodiging tot Betalen. Op het moment dat de factuur door The Freight Hero is aangemaakt, zal deze aan u gemaild worden.

Factuur aangemaakt

Behalve dat u de factuur per e-mail krijgt toegezonden, treft u deze ook aan in uw klantomgeving in deze laatste bestelstap. U kunt de factuur hier ook downloaden. (Zie screenshot hieronder: TFHNL000001.) Tevens zal aan de rechterkant de status "De factuur is aangemaakt" automatisch door middel van een vinkje worden geupdated.

Zoeken31

De factuur

De factuur ziet er als volgt uit.

Zoeken32

Nadat de betaling bij The Freight Hero is binnengekomen, is de laatste bestelstap afgerond.

Zoeken33