{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Termen logistiek G

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Gasvrij verklaring

Volgens de ARBO-wet heeft iedere werkgever de plicht een zo gezond en veilig mogelijk arbeidsplaats voor zijn werknemers te creëren. In dit kader dienen werkgevers onder andere te (laten) onderzoeken of er gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie tijdens het betreden en/of lossen van containers. Dit onderzoek dient door een gasmeetdeskundige te worden verricht. De gasmeetdeskundige mag een container alleen vrijgeven als de gemeten gasconcentratie lager is dan de zogenaamde MAC-waarde. Als blijkt dat een container zonder gevaar gelost kan worden, geeft hij een gasvrijverklaring af. Om de risico’s voor werknemers te minimaliseren is het verstandig om containers voor opening te meten op de aanwezigheid van eventueel giftige gassen.

General Rate Increase

GRI (General Rate Increase) is het gemiddelde bedrag waarmee het huidige basistarief van de rederij toeneemt.

Generele Preferentie Code

De Generele Preferentie Code (GPC) is een 3-cijferige code die bij inklaring wordt toegevoegd aan de statistiekcode. Om uiteenlopende redenen hoeven bepaalde landen minder invoerrechten te betalen dan andere landen. Dit geldt bijvoorbeeld voor arme landen. Om voor matiging in aanmerking te komen, moet de importeur de oorsprong van de goederen onderbouwen door een Form A, oorsprongsverklaring, te overleggen. Deze matiging is overigens niet van toepassing op andere douanerechten. Een Certificaat van Oorsprong is geen Form A en is niet automatisch voldoende om matiging te claimen. Voor import uit Turkije moet een geldig ATR1 document worden overlegd. Met verschillende landen heeft de EU nauwe handelsbetrekkingen (denk bijvoorbeeld aan Zuid-Afrika en Noorwegen). Voor dergelijke landen is vaak een Certificaat van Oorsprong voldoende.

Genset

Een genset (generator set) wordt gebruikt om de reefer container van stroom te voorzien als er geen stroom vanaf de wal aanwezig is. Een genset wordt bijvoorbeeld gebruikt voor lange afstanden over de weg of wanneer gekoelde of temperatuurgevoelige goederen verplaatst moeten worden. De meeste aggregaten worden aan de bovenste voorzijde van de koelcontainer geklemd.

Gevarentoeslag

Gevarentoeslag: de Gevaarlijke Goederen Verklaring (DGD) dient de verlader de rederij te verstrekken conform de IMDG regels. Op basis van deze gegevens bepaalt de rederij of de goederen voor transport geaccepteerd kunnen worden. Indien deze gegevens niet tijdig en correct worden geadviseerd, kan de rederij de lading weigeren.

Goederencode

Het Harmonized Commodity Description and Coding System (HS code) van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem van namen en nummers om handelsgoederen te kunnen classifiseren. Het HS code systeem heeft als basis een 6-cijferige nomenclatuur. Landen hebben dit uitgebreid tot 10 cijfers voor import en 8 voor export. Bijna 200 landen wereldwijd gebruiken deze HS codes als basis voor:

  • invoerrechten
  • handelsstatistieken
  • oorsprongsregelgeving
  • handelsafspraken
  • het monitoren van gecontroleerde goederen (zoals wapens, afval en beschermde dieren)
  • risicoanalyses
  • douane-informatiesystemen

Omdat de HS code aan ontwikkeling onderhevig is, moet er op toegezien worden dat de gebruikte codes up-to-date blijven. Meestal voldoet de door de leverancier opgegeven HS code, maar bij nieuwe technologieën bijvoorbeeld bestaat er vaak onduidelijkheid. Is die nieuwe telefoon nu een camera of niet? Om er echter helemaal zeker van te zijn dat de juiste HS code bij invoer gebruikt wordt, is het beter een Bindende Tarief Inlichting (BTI) aan te vragen. Deze geldt voor de gehele EU indien het om een identiek product gaat. Het systeem van de HS code wordt ontwikkeld en onderhouden door de World Customs Organization (WCO), een onafhankelijke organisatie op overhedenniveau met ongeveer 160 leden, gezeteld in Brussel. De HS code wordt ook wel goederencode, statistiekcode, statistieknummer of tariefcode genoemd.

Gross vehicle weight (GVW)

Het gecombineerde totale gewicht van een voertuig en de container, inclusief de aandrijving.

Gross Ton

Het volume van alle gesloten ruimten van het schip. De bruto tonnenmaat (Gross Ton) wordt uitgedrukt in Moorsomton (1 Moorsomton = 100 cuft = 2,83 cbm).

Gross Weight

Het volledige gewicht van goederen, verpakking en vrachtauto of container, klaar voor verzending.

Gulf of Aden Surcharge

In verband met piraterij geldt er in de Gulf of Aden een verhoogd risico voor rederijen. Deze rederijen zien dit risico terug in hun kosten in de vorm van verhoogde verzekeringspremies. Daarom wordt er voor de duur van deze dreiging van piraterij een extra toeslag belast bovenop de zeevracht. De Piracy Risk wordt ook wel Gulf of Aden Surcharge genoemd.

UIkit.ready(function() { UIkit.sticky('.sticky-nav', {boundary: true, top: 220}) });