{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Termen logistiek S

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Said to be (STB)

Said to be (STB) is een term die door de rederij wordt gebruikt bij het in het cognossement beschrijven van goederen die in verzegelde containers of in opleggers aan boord van een zeeschip worden geladen. Hierbij dekt de rederij zich in voor wat de juiste inhoud van die eenheidsladingen betreft.

Said to contain (STC)

Said to contain (STC) is een bemerking die wordt aangewend door de rederij bij het beschrijven in het cognossement van goederen die in verzegelde containers of in opleggers aan boord van een zeeschip worden geladen en waarbij de rederij de nodige reserves maakt voor wat de juiste inhoud van die eenheidsladingen betreft.

SASO CoC

Het Koninkrijk Saudi-Arabië voert een productconformiteitsprogramma uit voor exporten die het land binnenkomen. Voor de inklaring van alle producten is een conformiteitscertificaat vereist, namelijk het SASO CoC. Ze zijn nodig voor de inklaring van zendingen en vormen een bevestiging dat de producten voldoen aan de betreffende Saudi-Arabische technische voorschriften alsmede de nationale, regionale en/of internationale normen. Alle importzendingen moeten voorzien zijn van een niet-verwijderbare aanduiding van herkomst. Importzendingen zonder deze aanduiding worden vastgehouden door de Saudi-Arabische douane en men zal de importeur verzoeken om corrigerende acties te ondernemen of om te beloven niet in herhaling te vervallen. Als dat wordt nagelaten, kan er een boete worden opgelegd of kunnen de goederen worden teruggezonden naar het land van herkomst.

Seal

Met een seal wordt een vrachtcontainer verzegeld. Elke container die op een vrachtschip wordt geladen, moet minstens één verzegeling hebben. Iedere rederij hanteert zijn eigen voorwaarden voor het verzegelen van de containers. Verzegelingen zijn beschikbaar in diverse vormen.

Securen

Securen is het vastzetten van colli op of in een container door middel van stuwhout of kettingen en dergelijke, waardoor deze veilig en zeewaardig getransporteerd kunnen worden.

Shipped on board

Een schoon BL wordt uitgemaakt met de toevoeging ‘clean on board’. Hiermee wordt aangegeven dat de goederen in goede orde en staat ontvangen zijn (voor zover de rederij dat kan beoordelen). Deze term komt uit vervlogen tijden, toen elke zending fysiek door de bemanning werd ingeladen. De lading kon toen fysiek gecontroleerd worden op onvolkomenheden. Met de tegenwoordige containerisatie is het meestal niet mogelijk de staat van de goederen vast te stellen. Daarom wordt uit juridisch oogpunt vaak de term shipped on board gebruikt, in combinatie met ‘said to contain(stc)’ en ‘shipper’s load, stowage and count’. Hiermee dekt de rederij zich in tegen tekorten en eventuele schades aan zendingen.

Short Ton (ST)

Amerikaanse maat: 2.000 lbs, 907kg.

Side loader

Een heftruck uitgerust met aan één kant een hijsinrichting voor het verplaatsen van containers.

Skids

Skids, ook wel palletten, zijn houten of kunstof planken met klossen die onder de goederen worden gezet om het laden/lossen en securen te vergemakkelijken.

Slow Steaming

Slow Steaming betekent dat de snelheid van een containerschip aanzienlijk onder de maximale snelheid ligt. De voordelen van Slow Steaming zijn onder meer:

  • Dalend brandstofverbruik van het schip (resulterend in vermindering van bunkerkosten);
  • Dalende CO2-emissies (bijdragen aan milieu-efficiëntie). Een containerschip vaart ongeveer gemiddeld 24 knopen, oftewel 45 km/h (in het algemeen 85-90% van het motorvermogen). Het verlagen van de snelheid van het schip tot ongeveer 18 knopen, 33 km/h, noemt men slow steaming. Een verdere reductie tot tussen 12 - 15 knopen ( 22 - 27 km/h ) noemt men Super- of Ultra Slow Steaming. Afgezien van de bovenstaande twee voordelen, stelt Slow Steaming vervoerders ook in staat om overmatige vlootcapaciteit te verkleinen in tijden van mindere vraag naar transport. Ook de betrouwbaarheid van het aankomst en vertrek neemt toe. Wanneer vertraging ontstaat door havencongestie of slecht weer, kan men immers tijdelijk wat sneller varen om de verloren dagen in te halen.

Special equipment

Naast het general purpose equipment, zoals een 20ft GP en 40ft GP container, beschikken de meeste rederijen ook over containers met speciale eigenschappen. Denk bijvoorbeeld aan flat rack en open top containers voor buitenmaatse lading, en reefer containers voor goederen die onder temperatuurcontrole vervoerd moeten worden.

Spidering

Spidering is het vastzetten van ronde tanks om te voorkomen dat ze tijdens het vervoer gaan draaien. Dit gebeurt veelal met stalen of houten balken en lijkt op een spin waarbij de balken de poten zijn en de tank het lijf.

Spoorvervoer

Spoorvervoer betreft het vervoer over het spoor. Spoorvervoer biedt in duurzame zin vele voordelen ten opzichte van het wegtransport. Denk bijvoorbeeld aan de beladingsgraad per rit, het aantal productieve kilometers en de uitstoot van gassen. Daarnaast biedt het vervoer over spoor nog meer voordelen. Het is kostenefficiënt, betrouwbaar en veilig. Ten opzichte van wegvervoer kent vervoer per spoor langere doorlooptijden. Daarentegen heeft het spoor weer niet te maken met rij- en rusttijden.

Spreader

Een spreader is een uitschuifbaar, metalen raam waarmee containers worden opgetild door portaalkranen, straddle carriers, transtainers, reach-stackers of heftrucks. Als er containers van verschillende lengtes zijn (de meest gebruikelijke internationale lengtes zijn 20ft en 40ft), kan het metalen raam hydraulisch worden uitgeschoven tot de geschikte lengte wordt gereikt. Op iedere hoek van het raam bevindt zich een ovale, kegelvormige pin. Door die pin over 90 graden te draaien wanneer die in de voorziene opening (corner post) op de container werd geplaatst, kan de container worden opgetild.

SSC

SSC Surcharge is de afkorting voor Sensitive Cargo Contribution Surcharge, een extra heffing op goederen die extra voorzichtig behandeld moeten worden.

Stacking

Het op elkaar stapelen van zakken, containers en dozen.

Statement of Facts

Deze afkorting staat voor Statement of Facts (SOF). Dit is een gedetailleerde chronologische beschrijving van de activiteiten van het schip tijdens het verblijf in een haven; het aan boord nemen van de zeeloods, het binnenvaren, het eventueel schutten door de sluis, het aanmeren, de voorbereidingen voor de laad- en losoperaties, de werkelijke laad- en losoperaties, de hoeveelheid overgeslagen lading, het ontmeren en het afvaren. Ook vermeldt de SOF of er al dan niet sleepboten werden gebruikt en de hoeveelheid brandstoffen aan boord bij het aanmeren en bij vertrek. Bij reisbevrachting moeten daarnaast de periodes waarin niet kan worden gewerkt door de weersomstandigheden (bijvoorbeeld bij regen), duidelijk worden vermeld. Deze tijd telt immers niet als ligdagen wanneer de ligdagen ‘weerligdagen’ of ‘weather working days’ zijn.

Statistiekcode

Zie HS-code

Statistische waarde

De douanewaarde of statistische waarde is de waarde van een goed aan de grens van de EU en wordt door de douane gebruikt om zo onder andere rechten te kunnen heffen bij import. Omdat de grens van de EU op een denkbeeldige grens ergens op zee ligt, stelt de douane bij import de douanewaarde gelijk aan de CIF waarde. Ook bij export is er sprake van een douanewaarde, alleen heeft deze meer een statistische functie. Bij export wordt de FOB waarde gebruikt. Het kan dus zijn dat op basis van de bij de handelstransactie gebruikte leveringsvoorwaarde een waarde bij de factuurwaarde dient te worden opgeteld of in mindering moet worden genomen.

Straddle carrier

Containers worden gelost van of geladen op een oplegger door middel van een straddle carrier. Dit is een heftoestel en rijdt over de oplegger heen. Vervolgens wordt de container verticaal opgetild. De luchtbanden van een straddle carrier zorgen ervoor dat containers na lossing makkelijk tot 3 hoog gestapeld kunnen worden in de containerterminal.De containers worden zodanig in rijen gestapeld dat de straddle carrier over elke rij kan rijden om op die manier containers weg te nemen of bij te plaatsen. Het heftoestel wordt ook gebruikt om de containers van onder de portaalkranen langszij het schip, of van onder een transtainer van een spoorbundel naar het opslagterrein te brengen en omgekeerd.

Strippen

Het lossen van diverse kleine partijen uit één container noemt men strippen.

Stuffen

Het laden van diverse kleine partijen in één container noemt men stuffen.

Stuurmans reçu

Mate’s receipt of stuurmans reçu is een document waarin de eerste officier van het schip, die de verantwoordelijkheid voor de lading draagt, de werkelijke toestand van de geladen goederen beschrijft. Beschadigingen en eventuele tekorten worden in dit document vermeld.

Stowage

Het laden van vracht in scheepsruimen.

Straddle Carrier

Vrachtwagenuitrusting waarmee een container op de grond en op de vrachtwagen kan worden geplaatst.

Stuwen

Stuwen van goederen is het zo efficiënt mogelijk in een ruimte (container of schip) laden of lossen.

Surcharge

Het bedrag om extra kosten in de zeescheepvaart te verrekenen (bijv. CSC, BAF).

UIkit.ready(function() { UIkit.sticky('.sticky-nav', {boundary: true, top: 220}) });