{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Termen logistiek K

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Kadegeld / kadehuur

Kadegeld: naast de containerhuur berekent een rederij een vergoeding voor de periode buiten de vrije periode voor het gebruik van een stallingsplek op de terminal. Dit om hen te bewegen de container snel weer leeg ter beschikking te stellen voor wedergebruik.

Kanban

Kanban (Japans) is een concept gebruikt in lean manufacturing en just-in-timeproductie. Kanban is een systeem om te signaleren (met bijvoorbeeld kaartjes) wanneer iets nodig is. Kanban kan gebruikt worden om van alles in het leven te organiseren en wordt veel gebruikt om de logistieke productieketen te besturen. Kanban werd ontwikkeld door Taiichi Ohno, bij Toyota, om een systeem te vinden waarmee het mogelijk was om een hoog niveau van productie te behalen. Kanban is een van de methoden waarmee JIT kan worden bereikt.

Knot / knoop

Meeteenheid voor de snelheid (van een schip) gelijk aan een zeemijl (= 1852 meter) per uur.

Known shipper

Een known shipper is, in het geval van luchtvracht, een bij de Koninklijke Marechaussee (KMar) en ACN geregistreerde partij, die bekend staat als veilige afzender.

Kredietbeperking

Kredietbeperking: door de expediteur/forwarder worden verschillende kosten vooraf voor de klant voldaan. Omdat het hierbij vaak gaat om netto kosten die één op één worden doorberekend, kan een provisie bedongen worden in de vorm van een percentage van het voorgeschoten bedrag. Dit wordt ook wel eens voorschotsprovisie genoemd.

Kyoto Convention

Overeenkomst voor de Internationale Raad voor douanesamenwerking die in 1973 in Kyoto werd gehouden voor de vereenvoudiging en harmonisatie van de nationale douaneprocedures.

UIkit.ready(function() { UIkit.sticky('.sticky-nav', {boundary: true, top: 220}) });