{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Termen logistiek H

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Hague Rules

Dit is de code voor de minimale condities voor het vervoeren van goederen onder een Bill of Lading.

Half Height Container

Halve hoogte container Container, voorzien van of zonder zachte of harde bovenkant, 129 cm in hoogte (gebruikt voor zeer dichte lading zoals metalen).

Hard-Top Container

Een gesloten container voorzien van een dak dat kan worden geopend of opgetild.

Harmonized Commodity Description and Coding System

Zie HS-code

HAWB

HAWB is de afkorting voor House Air Waybill.

HC

High Cube (HC) containers zijn ongeveer 30cm hoger in opbouw dan de standaard 40ft GP containers, waardoor hogere stukken en/of meer goederen geladen kunnen worden.

Heat treated

Heat treated: de Heattreatment Techniek wordt toegepast om verpakkingshout en stuwmateriaal volgens internationale regelgevingen te ontsmetten. Het besmette hout wordt geplaatst in een speciale verwarmingsinstallatie die de temperatuur doet oplopen tot minimaal 55 graden Celsius. Gedurende de behandeling wordt de luchtvochtigheid nauwkeurig bewaakt. Het verwerkende bedrijf moet geregistreerd zijn bij de plantenziektenkundigedienst om merken op het behandelde hout aan te kunnen brengen en om de benodigde certificaten te verstrekken.

Heated Container

Thermische container, voorzien van een verwarmingseenheid.

Heavy Weight Toeslag

Voor 20ft containers die zwaarder zijn dan 14.000kg tarra (container) geldt een heavy weight toeslag (HWT). Een lege 20ft container weegt ongeveer 2.300kg. Voor een 40ft container geldt geen heavy weight toeslag. Zowel de 20ft als de 40ft container kan tot ruim 28.000kg beladen worden.

High Security Seal

Sinds de invoering van het C-TPAT program (Customs Trade Partnership Against Terrorism) en de ISPS code (International Ship & Portfacility Security code) moeten zeecontainers, direct ná het laden, verzegeld worden met een High Security Seal. Deze verzegelingen moeten voldoen aan de vereiste ISO / PAS 17712 certificering. Deze stalen pin -bolt seals – verzegelingen en kabelverzegelingen zijn bedoeld om een barrière te vormen tegen diefstal uit vrachtwagens én als barrière tegen het verstoppen en illegaal vervoeren van personen en gevaarlijke verboden stoffen in de containers. De verzegelingen kunnen eenvoudig en snel met de hand worden aangebracht. Het verwijderen van deze stalen pin verzegelingen kan alleen met een zware betonschaar. In sommige – extreme- gevallen kan het verwijderen alleen met een slijptol. De verzegelingen zijn voorzien van een uniek nummer en/of barcode. Indien een beladen container bij een terminal voor export wordt aangeleverd zonder dat deze voorzien is van een dergelijke zegel, brengt het terminal personeel deze alsnog aan. Zij kunnen echter ook besluiten de container te blokkeren en de lading geheel/ gedeeltelijk te controleren alvorens een dergelijk zegel aan te brengen. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn, komen voor rekening van de aflader c.q. opdrachtgever.

Hinterland

Hinterland is het geografisch gebied dat gedekt wordt door een logistiek verdeelpunt.

Hold

Hold is een compartiment benedendeks in een groot schip, dat alleen voor het vervoeren van goederen wordt gebruikt.

HS code

Het Harmonized Commodity Description and Coding System (HS code) van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem van namen en nummers om handelsgoederen te kunnen classifiseren. Het HS code systeem heeft als basis een 6-cijferige nomenclatuur. Landen hebben dit uitgebreid tot 10 cijfers voor import en 8 voor export. Bijna 200 landen wereldwijd gebruiken deze HS codes als basis voor:

  • invoerrechten
  • handelsstatistieken (CBS in Nederland)
  • oorsprongsregelgeving
  • handelsafspraken
  • het monitoren van gecontroleerde goederen (zoals wapens, afval en beschermde dieren)
  • risicoanalyses
  • douane-informatiesystemen

Omdat de HS code aan ontwikkeling onderhevig is, moet er op toegezien worden dat de gebruikte codes up-to-date blijven. Meestal voldoet de door de leverancier opgegeven HS code, maar bij nieuwe technologieën bijvoorbeeld bestaat er vaak onduidelijkheid. Is die nieuwe telefoon nu een camera of niet? Om er echter helemaal zeker van te zijn dat de juiste HS code bij invoer gebruikt wordt, is het beter een Bindende Tarief Inlichting (BTI) aan te vragen. Deze geldt voor de gehele EU indien het om een identiek product gaat. In de openbare database van de douane kunt u de HS-codes met de daarbij behorende invoerrechten en andere heffingen terugvinden. Het systeem van de HS code wordt ontwikkeld en onderhouden door de World Customs Organization (WCO), een onafhankelijke organisatie op overhedenniveau met ongeveer 160 leden, gezeteld in Brussel. De HS code wordt ook wel goederencode, statistiekcode, statistieknummer of tariefcode genoemd.

Hub

HUB is een lucht- of zeehaven die dient als centraal knooppunt.