{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Termen logistiek N

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Nesting

Men spreekt van nesting als de goederen verpakt zijn in materiaal met de exacte vorm van de goederen.

Non-reversible detention

Bij non-reversible detention worden de gespaarde dagen niet toegevoegd aan de overeengekomen lostijd als het laden eerder klaar is dan verwacht.

Negligence

Onvoorziene actie of juist iets nalaten waardoor letsel, schade of verlies kan worden veroorzaakt.

Negotiable

In de context van vrachtvervoer betekent negotiable dat bijvoorbeeld een cognossement met goedkeuring wordt overgedragen aan een andere persoon en deze hierdoor gerechtigd is de goederen in bezit te nemen.

Net Manifest

Manifest met alle vrachtdetails, inclusief onderhandelde uitbetalingen.

Net Weight

Gewicht van de goederen, exclusief alle verpakkingen.

No Value Declared

Afkorting: NVD. Notatie op luchtvrachtbrief die aangeeft dat de vervoerder geen specifieke waarde heeft opgegeven voor het vervoer van de goederen. De aansprakelijkheid van de vervoerder zou daarom zijn zoals vastgelegd in de wet of opgenomen in de vrachtbrief.

Non-Delivery

Het geheel of gedeeltelijk verdwijnen van de goederen tijdens transport.

Non-Disclosure

Verzuim van de verzekerde om bepaalde materiële omstandigheden bekend te maken aan de verzekeraar vóór acceptatie van het risico.

NOR

De Notice of Readiness (NOR) is het document waarmee de kapitein van een schip meldt dat zijn schip in alle opzichten klaar is om de goederen te laden en/of te lossen. De bevrachter heeft een bepaalde termijn waarbinnen de laad- en losactiviteiten moeten plaatsvinden; de ligdagen. Wordt het aantal ligdagen overschreden, dan moet de bevrachter een schadevergoeding betalen (demurrage of overliggeld genoemd) aan de vervrachter. Afhankelijk van het moment waarop de NOR wordt afgegeven beginnen de ligdagen te tellen. Bij weergevoelige lading (bijvoorbeeld granen die niet nat mogen worden) spreekt men van ‘weerligdagen’ of ‘weather working days’. De periodes waarin het weer niet geschikt is om te laden of te lossen tellen dan niet mee.

NRAD

Geen risico na het lossen of geen risico na landing (N.R.L.D.), met name in gebruik voor goederen die worden verzonden naar een gebied waar door politieke of andere omstandigheden het onrustig is.

UIkit.ready(function() { UIkit.sticky('.sticky-nav', {boundary: true, top: 220}) });