{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Termen logistiek E

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

ECTS

Deze afkorting staat voor Emergency Congestion Terminal Surcharge. ECTS is in 2007 ingesteld door feederrederijen, omdat de terminals door allerlei omstandigheden de containers niet meer konden verwerken. Er ontstonden op de terminals enorme congestieproblemen waardoor de feederrederijen de containers met grote vertraging tot hun beschikking kregen. Dit met alle gevolgen van dien. Om er in zulke gevallen voor te zorgen dat alle containers gecheckt en gecontroleerd kunnen worden, wordt ten tijde van extreme drukte een ECTS geheven.

EIS

Deze afkorting staat voor Emergency Imbalance Surcharge. Voor verschillende bestemmingshavens geldt dat er meer lading naartoe komt dan er vertrekt. Hierdoor worden de rederijen geconfronteerd met grote hoeveelheden lege containers op de kade die niet meer voor export gebruikt worden. Om deze containers naar een dichtsbijzijnde hub door te kunnen vervoeren voor verder gebruik, wordt er op de heenvracht de Emergency Inbalance Surcharge (EIS) berekend om deze kosten af te dekken.

Electronic Cargo Tracking Note (ECTN)

Een Electronic Cargo Tracking Note (ECTN) of Waiver wordt ìn sommige West-Afrikaanse landen gebruikt zodat instanties in het land van bestemming reeds in de ‘pre-arrival fase’ worden voorzien van informatie over de goederen, de afzender en de geadresseerde. Dit kan nodig zijn om bijvoorbeeld te voldoen aan de eisen van de ISPS code (International Ship and Port Facility Security code). Waivers bevatten de volgende informatie: naam van de shipper, manier van verschepen, omschrijving en waarde van de goederen, naam van de vessel en de vrachtkosten. De waivers moeten voor dat de boot arriveert in handen van de ontvangende autoriteiten zijn. Waar deze waivers moeten worden aangevraagd verschilt per land. Voor de volgende landen is een waiver verplicht:Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Central African Republique, Chad, Congo, Côte d’Ivore, DR. Congo, Gabon, Equatorial Guinea, Guinea, Guinee Bissau, Ivory Coast, Libya, Madagascar, Mali, Niger, Senegal, Sierra Leone, Togo.

Emission Control Areas (ECA)

De Emission Control Areas zijn voortgekomen uit een IMO-verordening (International Maritime Organisation) die tot doel heeft de hoeveelheid zwavelige brandstofemissies te verminderen die door vrachtschepen wordt uitgestoten. Brandstof met een hoog zwavelgehalte draagt bij tot een aanzienlijke hoeveelheid zwaveldioxide-emissies, waarvan bekend is dat ze gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Vervoerders die met schepen varen door zogenaamde aangewezen Emission Control Areas (ECA) zijn verplicht om gebruik te maken van brandstof met een zwavelgehalte van 0,1% of minder, hetgeen een drastische vermindering is ten opzichte van de 1,0% die tegenwoordig in de zeescheepvaart wordt gebruikt. Emission Control Areas (ECA) zijn onder meer de Oostzee, het Engelse Kanaal, de Noordzee en 200 zeemijlen van de Amerikaanse en Canadese kusten. De hogere kosten voor deze brandstof met minder zwavel worden aan klanten doorberekend onder de noemer Low Sulphur Surcharge.

Endosseren

Endosseren: de houder van een wisselbrief, orderbrief, cheque of origineel BL maakt dit document over aan een derde (geëndosseerde) waarvan hij de naam al dan niet kent, door zijn handtekening en firmastempel op de achterzijde van het document te zetten. In het geval het document een BL betreft, gaat het meestal om een to order BL waarvan de rederij te allen tijde moet kunnen vaststellen welke opeenvolgende partijen het origineel aan elkaar hebben overgedragen.

Entreposeur

Entreposeur is de beheerder van een douane-entrepot.

EORI

EORI is de afkorting voor Economic Operator Registration and Identification. Het EORI nummer is een uniek nummer binnen de Europese gemeenschap, meestal toegewezen door de douane. Elk bedrijf uit de EU dat internationaal zakendoet en douanehandelingen uitvoert, heeft een EORI-nummer nodig. Dit EORI nummer is verplicht voor import en export zendingen.

ETA

Expected Time of Arrival (ETA) is het geschatte tijdstip waarop een schip in een haven zal aankomen.

ETC

Expected Time of Completion (ETC) is het geschatte tijdstip waarop de laad- en losactiviteiten zullen beëindigd worden. Goederen dienen voortijdig te zijn aangeleverd om te worden verladen. ETC wordt ook wel closing date genoemd.

ETD

Expected Time of Departure(ETD) is het geschatte tijdstip waarop het schip uit een haven zal vertrekken.

EUR.1

Een EUR.1-certificaat (certificaat van oorsprong) wordt alleen gebruikt voor goederen van preferentiële oorsprong. Om korting of vrijstelling te krijgen op invoerrechten bij invoer uit een overeenkomstland, vraagt u uw leverancier een EUR.1-certificaat bij de zending te voegen. Gaat u exporteren naar een overeenkomstland, dan vraagt u een EUR.1-certificaat aan bij de KvK. De KvK controleert of de door u te exporteren goederen van preferentiële oorsprong zijn. Zo ja, dan voorziet de KvK het douane-exemplaar van een bevinding en vervolgens moet de Nederlandse Douane het originele certificaat van een visum voorzien. Dit visum kan de Douane echter alleen geven wanneer u tevens (zelf of via uw forwarder) een uitvoeraangifte heeft gedaan.

Euromax toeslag

De Euromax Terminal aan de Yangtzehaven is gelegen op de meest noordelijke punt van de Maasvlakte 1, direct naast de Maasvlakte Olie Terminal. De terminal is uitsluitend bestemd voor de overslag van containers en wordt verhuurd aan Euromax BV (sinds 2008). De terminal kan jaarlijks 3 miljoen TEU (Twenty Foot Equivalent Unit) afhandelen en is speciaal ontworpen voor het snel, veilig en efficiënt afhandelen van de allergrootste containerschepen. De kranen op de Euromax terminal reiken 23 containers breed. Daar de container transporttarieven gebaseerd zijn op Rotterdam stad is de Euromaxtoeslag in het leven geroepen om de extra transportafstand te dekken.

Europallet

Een europallet heeft afmetingen van 80 x 120 cm. Deze pallet heeft door heel Europa een statiegeldwaarde van ongeveer 15 euro. De pallet is herkenbaar aan de klossen onder de pallet. Op de rechtse staat Euro en op de andere klos staat de naam van de fabrikant. De pallets mogen alleen gemaakt worden door erkende bedrijven die dat volgens bepaalde normen doen. Indien de europallet kapot is, verliest hij zijn gehele waarde.

Ex Works

EXW ofwel Ex Works/Af fabriek (overeengekomen laadplaats). De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan zodra de goederen, exportwaardig verpakt en voorzien van merken en nummers, verzendklaar staan op de overeengekomen plaats en de verkoper de koper daarvan op de hoogte heeft gesteld. De overgang van kosten en risico gaan over op het moment dat de goederen door de koper worden opgepakt.

EX-A

Wanneer u goederen naar landen buiten de Europese Unie wilt exporteren dan heeft u hiervoor een EX-A document nodig. Een EX-A document is een uitvoerdocument dat vereist is bij een zending die binnen de EU is geproduceerd (of in de EU definitief ingeklaard) en die het grondgebied van de Europese Unie verlaat. Het gaat in dit geval dus om goederen die niet meer retour komen naar het land van herkomst.

Expediteur

Wie goederen internationaal wil laten vervoeren, wil er zeker van zijn dat zij in dezelfde goede staat de plaats van bestemming bereiken. Daarbij komt meer kijken dan men denkt. De expediteur als logistieke dienstverlener is de deskundige die dit op zich kan nemen voor zijn opdrachtgever. Hij lost logistieke problemen op en kent de ondoorzichtige vervoersmarkt. Vele factoren spelen een rol bij het zoeken naar de meest optimale logistieke oplossingen voor het vervoer van goederen. Vervoersmodaliteit, snelheid, soort goederen, plaats van vertrek, bestemming, handels- en douanevoorschriften, kosten enz., kunnen tevens bepalend zijn voor de vraag of een product op de wereldmarkt kan concurreren met andere producten. De expediteur opereert al jaren met succes in de internationale logistieke markt als een spin in het web. Hij sluit vervoersovereenkomsten met vervoerders ten behoeve van zijn opdrachtgever/verlader die zijn goederen vervoerd wil hebben. Hij is daarbij onafhankelijk. De kracht van de expediteur is zijn kennis en kunde van de complexe vervoersmarkt.

Export

De verzending van goederen naar het buitenland.

Export License

Een overheidsdocument dat een bedrijf toestaat deel te nemen aan de export van aangewezen goederen naar bepaalde bestemmingen.