{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Termen logistiek W

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Wachtkosten

In de afgesproken transportprijs zit een deel wachtkosten. Dit zijn de kosten voor de vrije tijd die nodig is voor het laden of lossen van de goederen. Bij containertransport is dat twee uur. Na deze vrije tijd worden er door de vervoerder extra kosten in rekening gebracht op basis van een vooraf afgesproken (deel-)uurtarief.

Warehouse

Een gebouw speciaal ontworpen voor ontvangst, levering, consolidatie, distributie en opslag van goederen / vracht.

Warehouse entry

Het document dat de goederen identificeert als ze in een bonded warehouse worden geplaatst. Over de producten worden op dat moment nog geen invoerrechten betaald of btw afgedragen, dit gebeurt pas op het moment dat de goederen het warehouse verlaten voor levering aan de klant of de eindgebruiker.

Waiting Time

Een tarief dat verwijst naar een periode buiten de toegewezen vrije tijd die een bestuurder moet wachten terwijl de klant een container laadt of leegmaakt. Het afgesproken tarief voor de trucking bevat twee uur free-time. Dit houdt in, dat u als leverancier cq afnemer twee uur de tijd heeft een container te beladen of te lossen. In het geval het niet lukt de container in deze twee uur te laden of te lossen, ontstaan wachtkosten. Wanneer vooraf in te schatten is dat twee uur veel te weinig zal zijn, kunt u ervoor kiezen de container bij u te laten afleveren en later weer op te halen. Dit brengt echter extra kosten met zich mee. Per situatie moet bepaald worden wat effciënter is, extra wachtkosten of de kosten van het later weer ophalen van de container.

Waiver

Een Cargo Tracking Note of Waiver wordt ìn sommige West-Afrikaanse landen gebruikt zodat instanties in het land van bestemming reeds in de ‘pre-arrival fase’ worden voorzien van informatie over de goederen, de afzender en de geadresseerde. Dit kan nodig zijn om bijvoorbeeld te voldoen aan de eisen van de ISPS code (International Ship and Port Facility Security code). Waivers bevatten de volgende informatie: naam van de shipper, manier van verschepen, omschrijving en waarde van de goederen, naam van de vessel en de vrachtkosten. De waivers moeten voor dat de boot arriveert in handen van de ontvangende autoriteiten zijn. Waar deze waivers moeten worden aangevraagd verschilt per land. The Freight Hero kan u assisteren bij de aanvraag van dit document. Voor de volgende landen is een waiver verplicht:

 • Angola
 • Benin
 • Burkina Faso
 • Cameroon
 • Central African Republic
 • Congo
 • Côte d’Ivore
 • DR. Congo
 • Gabon
 • Ghana
 • Guinea
 • Lybia
 • Madagascar
 • Mali
 • Niger
 • Nigeria
 • Senegal
 • Tanzania
 • Togo

War risk

War risk: in verband met oorlogsdreiging geldt voor enkele gebieden/havens een verhoogd risico voor rederijen. Deze rederijen zien dit risico terug in hun kosten in de vorm van verhoogde verzekeringspremies. Daarom wordt er voor de duur van deze oorlogsdreiging een extra toeslag belast bovenop de zeevracht.

Waybill

Een document opgesteld door een transporteur op het moment van verzending en toont de herkomst, bestemming, route, afzender, geadresseerde, beschrijving van verzending en het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor de transportdienst. Een vrachtbrief wordt meegestuurd met de zending of per post naar de bestemming van de vracht gestuurd. In tegenstelling tot een Bill of Lading, is een Waybill geen eigendomsbewijs betreffende de goederen.

Wear and tear

Wear and tear is de betekening van schade, door normaal gebruik, aan containers, opleggers, kranen, schepen, enzovoorts.

Weatherpermitting

Weatherpermitting is de tijd waarin niet gewerkt kan worden door het weer, wordt niet in mindering gebracht op de overeengekomen tijd om te laden/lossen.

Wegvervoer

Wegvervoer is het vervoer van goederen per vrachtwagen.

Weight Load Factor

Het geladen aantal goederen ten opzichte van het maximaal te laden goederen, uitgedrukt in procenten. Zeevrachtzendingen worden meestal eerder gelimiteerd door hun omvang dan door het gewicht. Weight load factors van 100% worden zelden behaald.

UIkit.ready(function() { UIkit.sticky('.sticky-nav', {boundary: true, top: 220}) });