{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Termen logistiek M

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

M/W

De afkorting M/W staat voor maat/gewicht en is ontstaan als omrekenfactor bij LCL deellading om het onderscheid tussen volume (maat) en gewicht te overbruggen. 1 cbm lood zal immers meer wegen dan 1 cbm veren. Om dit onderscheid toch gelijk te kunnen belasten, heeft men omrekenfactoren afgesproken. Bij zeevracht LCL wordt gesteld dat 1 cbm overeenkomt met 1000kg. Bij wegvervoer komt 1 cbm overeen met 333kg, terwijl bij luchtvracht 1 cbm gelijk staat aan 167kg. Het m/w tarief bij zeevracht geldt ook meestal als minimum.

Maatbriefje

Het maatbriefje wordt door de stuwadoor opgemaakt. Het is een document waarin de juiste maten van de goederen worden genoteerd. Het maatbriefje dient om het juiste volume van de lading te weten. Dit is van belang wanneer de vracht betaald wordt op basis van het volume. Meestal is dit volume niet goed bekend vóór de goederen worden geladen. Daarom worden ze gemeten op het moment dat ze aan boord worden geladen.

Master Air Waybill

Luchtvrachtbrief uitgegeven door de luchtvaartmaatschappij van oorsprong wanneer meer dan één luchtvaartmaatschappij betrokken is bij een verzending, of wanneer een freight forwarder een luchtvrachtbrief uitlevert.

Mate's Receipt

Document ondertekend door de hoofdofficier van een schip dat de ontvangst bevestigt van een bepaalde zending aan boord van dat vaartuig. Op dit document kunnen opmerkingen worden gemaakt met betrekking tot de werkelijke toestand van de zending. Beschadigingen etc. worden op dit document vermeld.

Materials Handling

Activiteiten van laden, lossen, plaatsen gedurende een transport.

MAUT

In Duitsland en Oostenrijk betaalt men voor het gebruik van de autosnelwegen door vrachtauto’s die zwaarder zijn dan 12 ton, de zogenaamde Maut (Duits voor tol). Dit is een heffing per kilometer en kan vooraf voldaan worden of door door middel van automatische registratie. Hiervoor wordt er in de vrachtwagen een OBU ingebouwd die automatisch de per autosnelweg afgelegde kilometers registreert. Deze worden dan later in rekening gebracht.

Means of Transport

Soort voertuig dat wordt gebruikt voor het vervoer van goederen (bijvoorbeeld vliegtuigen, binnenschepen, vrachtwagens, schepen of treinen).

Measurement Ton

Één kubieke meter water met het gewicht van 1000kg.

Mehrwertsteuer

MwSt is de Duitse BTW. BTW is een belasting die een overheid heft op de aanschaf van producten of diensten. BTW is een vorm van omzetbelasting die in 136 landen, waaronder de meeste Europese landen, wordt toegepast.

Metric ton

Een metric ton (MT) komt overeen met 1000kg.

MMSI-nummer

Deze afkorting staat voor Maritieme Mobile Service Identiteit-nummer. Het MMSI-nummer is een uniek getal van 9 cijfers dat een schip vertegenwoordigt. Bij het uitzenden van een nood-boodschap wordt het MMSI-nummer automatisch meegezonden. Het is een doelmatig middel om opsporings- en reddingsacties snel van start te laten gaan. Het MMSI-nummer heeft een standaardformaat en geeft informatie over het scheepstype, het land van registratie, route en andere kenmerken van het schip.

MSDS

MSDS is de afkorting voor Material Safety Data Sheet (MSDS) en is nodig bij het vervoer van gevaarlijke goederen. Een veiligheidsinformatieblad (MSDS) is een gestructureerd document met informatie over de risico's van een gevaarlijke stof of preparaat, en aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan op het werk. Deze term wordt specifiek gebruikt voor het Europese systeem van veiligheidsinformatiebladen en wijkt in aantal secties af van het Amerikaanse systeem van Material Safety Data Sheet, afgekort MSDS. Een ander chemisch informatieblad is de International Chemical Safety Card, afgekort ICSC. Wie een dergelijke stof of preparaat in de handel brengt (als producent, importeur of verdeler) moet aan de professionele gebruiker ervan een veiligheidsinformatieblad verstrekken. De bedoeling is dat deze laatste:

  • weet welke gevaarlijke chemische agentia (elementen / verbindingen) op de werkplek aanwezig zijn;
  • weet welke de risico's verbonden aan het gebruik ervan zijn voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en voor het milieu;
  • de nodige maatregelen kan treffen voor de bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het milieu op het werk.

Multi-modaal

Het transporteren van goederen, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende aansluitende vervoerswijzen tijdens hetzelfde transport. Denk bijvoorbeeld aan combinaties tussen binnenvaart en wegtransport of trein en wegtransport. Multimodaal wordt ook vaak gebruikt als aanduiding op een Bill of Lading zodra deze naast het zeevervoer ook een stuk landtransport behelst. Hiervoor zijn naast laadhaven/ loshaven ook laadplaats en/of losplaats op het Bill of lading opgenomen.

UIkit.ready(function() { UIkit.sticky('.sticky-nav', {boundary: true, top: 220}) });