{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Termen logistiek R

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Rail Consignment Note

Document waaruit een contract blijkt voor het vervoer van goederen per spoor.

Ramp

Een spoorwegterminal waar containers worden ontvangen of afgeleverd en treinen worden geladen of gelost. Oorspronkelijk werden trailers via een helling op de achterste flatcar verplaatst en in positie gebracht in een techniek die bekend staat als 'circus laden'. De meeste moderne spoorwegfaciliteiten gebruiken hefapparatuur om containers op de goederenwagons te plaatsen.

Ramp-to-Door

Een transport waarbij de lading initieert op een spoorwegterminal en eindigt bij de deur van een ontvanger.

Rangeerstation

Een rangeerstation of vormingsstation is een spoorwegemplacement waar treinen of losse wagons worden gesplitst en opnieuw samengevoegd.

Rate

De prijs voor een transport.

Rate Basis

Een formule, die via variabelen voor gewicht, afmeting, soort goederen, afstanden, transportmiddel, transittijd, etc komt tot een prijs voor het transport.

RCG

De Zuid-Afrikaanse regering heeft het project Reporting for Conveyances and Goods (RCG) in april 2018 geïmplementeerd. De douane in Zuid-Afrika wil 24 uur voor vertrek van het schip uit de laadhaven weten wat er aan boord geladen is. Dit geldt voor alle goederen die geïmporteerd worden alsmede voor goederen die in Zuid-Afrika overgeladen worden. De RCG vereist dat de rederij alle details van de goederen 24 uur voor het laden in de haven van vertrek digitaal indienen bij de autoriteiten in Zuid-Afrika. Als de juiste informatie niet voor de deadline is ingediend, is het mogelijk dat de goederen niet gelost worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de douane. Om aan de eisen van de Zuid Afrikaanse douane te voldoen, is het van belang dat The Freight Hero tijdig de complete Bill of Lading in ons bezit heeft.

Reach-Stacker

Een reach-stacker is een heftoestel waarmee containers kunnen worden gestapeld of worden geladen of gelost op of van opleggers en spoorwagons. Door middel van een telescopische hydraulische arm, die voorzien is van een spreader, kunnen de containers zeer hoog worden gestapeld. Sommige toestellen kunnen de containers tot tien containers hoog stapelen.

Reconsignment

De geadresseerde of de bestemming op een vrachtbrief veranderen terwijl de zending nog onderweg is.

Reconsolidation point

Een locatie waar losse of andere niet in containers verpakte vracht wordt gegroepeerd voor verder vervoer.

Recorder

Importeurs/exporteurs van producten die gevoelig zijn voor temperatuur- en luchtvochtigheidsschommelingen, zoals planten, kaas en vaccins, willen in staat zijn te controleren of de temperatuur en luchtvochtigheid tijdens de reis niet teveel variëren. Hiervoor worden recorders ingezet die op ingestelde intervals deze waarden peilen en registreren. Deze registratiechart met de resultaatweergave is te gebruiken als verificatie na het transport.

Reefer

De afkorting RE staat voor Reefer containers. Deze zijn geschikt voor het transport van goederen die onder temperatuurcontrole vervoerd moeten worden. In verband met de condensatie kunnen drains geopend of gesloten worden. Dit is afhankelijk van de goederen. Voor bepaalde goederen die zeer gevoelig zijn voor temperatuurschommelingen worden recorders bijgeladen die de temperatuur op gezette tijden peilen en registreren.

Relay

De overdracht van containers van het ene schip naar het andere.

Rembours

Onder rembours of disbursements verstaan we alle uitgaven die door agenten in de haven voor het schip worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan havenrechten, laad- en loskosten, kosten van sleepboten,proviand, enzovoorts. In zeeverzekeringspolissen heeft de uitdrukking ‘disbursements’ betrekking op alle uitgaven van de rederij voor aanvang van de reis, zoals kosten voor bunkers, proviand, inventaris, uitgaande havenrechten et cetera.

Repositioning charges

Voor verschillende bestemmingshavens geldt dat meer lading naartoe gaat dan ervan vertrekt. De rederijen hebben hierdoor te maken met grote hoeveelheden lege containers op de kade, die niet meer voor export gebruikt worden. Om deze containers naar een dichtsbijzijnde hub door te kunnen vervoeren voor verder gebruik, wordt er op de heenvracht een toeslag berekend om deze kosten te dekken. Dit zijn zogenaamde repositioning charges.

Reservation

Toewijzing vooraf van ruimte of gewichtscapaciteit. Wordt ook 'booking' genoemd.

Restow

Om vele redenen kan een container die al aan boord van een schip is geladen, opnieuw opgepakt worden om op een andere locatie op het schip neergezet te worden. De container kan op het schip zelf van locatie worden gewijzigd, maar ook weer van het schip gelost worden, om vervolgens weer op het schip geladen te worden. Uiteraard zijn er kosten aan verbonden voor het werk van de stuwadoors en, als gevolg van een verandering van bestemming door de afzender, kunnen deze kosten aan de lading in rekening worden gebracht.

Retaliation

Door een land ondernomen actie om de invoer te beperken van een ander land dat een tarief heeft verhoogd of andere maatregelen heeft opgelegd die de export van het eerste land nadelig beïnvloeden.

Revenue Ton (RT)

Een maateenheid die wordt gebruikt in het zeevervoer om het volume en gewicht van een zending te vergelijken. Vrachttarieven worden meestal uitgedrukt in kosten per omzet ton.

Reverse logistiek

Reverse logistiek, ofwel omgekeerde logistiek, is een onderdeel van de logistiek dat zich bezighoudt met het inzamelen van afgewerkte en afgedankte producten, verpakkingsmateriaal en transportmateriaal, geretourneerde bestellingen, enzovoorts.

Reversible detention

Als het laden eerder klaar is dan verwacht en de gespaarde dagen toegevoegd worden aan de overeengekomen lostijd.

REX-nummer (REX-systeem)

Indien u importeert uit bepaalde ontwikkelingslanden, dan kunt u mogelijkerwijs in aanmerking komen voor korting of gehele vrijstelling op de invoerrechten. Dit is vastgelegd in het Algemeen Preferentieel Systeem (APS). Om aan te tonen dat de geïmporteerde goederen ook echt uit die landen komen, moet de oorsprong (Attest van Oorsprong) worden gecontroleerd in het openbare REX-systeem. Alleen geregistreerde exporteurs mogen een dergelijk Attest van Oorsprong gebruiken. Deze exporteurs worden opgenomen in het zelfcertificeringsysteem Registered Exporter (REX). Dit REX-systeem is wereldwijd te raadplegen. Indien een land het REX-systeem nog niet gebruikt, kan nog tot juni 2020 gebruik gemaakt worden van een Form A om de oorsprong van de goederen aan te tonen. **

RID

RID is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag over het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor; Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses.

RIS

De afkorting RIS staat voor River Information Services. Hiermee kan binnen heel Europa op een gestandaardiseerde manier informatie worden uitgewisseld over en met schepen, bijvoorbeeld over hun lading en hun route.

RO/RO

De afkorting RO/RO staat voor Roll on/Roll off. Dit is een principe waarbij zelfrijdend materiaal via een ramp direct aan boord van een schip wordt gereden zonder daarbij gebruik te maken van kranen. Hiervoor zijn speciale ro-ro schepen.

Routing

Lijnrederijen doen tijdens een reis de verschillende bestemmingshavens in een vooraf bepaalde volgorde aan. Havens die niet rechtstreeks (direct) worden aangedaan, worden bediend vanuit één of meerdere hubs, door middel van feederverbindingen. De routing is de geplande route waarmee via (geplande) hubs de eindbestemming wordt bereikt.

Routing order

Schriftelijke instructie op briefpapier van de vrachtbetaler waarin deze bevestigt zijn zending(en) door een bepaalde vervoerder te laten vervoeren. Dit schept duidelijkheid richting de leverancier en voorkomt dat verkeerde partijen zich voor uw waardevolle goederen kunnen melden en deze ongevraagd kunnen afhalen.

RTA

De afkorting RTA staat voor Required Time of Arrival.

RUC

DE RUC is een peruaans belasting ID nummer. Voor verschepingen naar Peru is het verplicht om het RUC nummer van de consignee op de Bill of Lading te vermelden. Indien het gaat over een Bill of Lading To Order, dan moet de notify een bedrijf zijn uit Peru. Samen met de bedrijfsnaam en het complete adres dient ook zijn RUC nummer vermeld te worden.

UIkit.ready(function() { UIkit.sticky('.sticky-nav', {boundary: true, top: 220}) });