{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Termen logistiek F

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

FAK

FAK is de afkorting voor Freight All Kinds, oftewel algemene goederen.

FAS

Free Alongside Ship (FAS) / Vrij Langzij Schip (overeengekomen verschepingshaven). De overgang van kosten en de overdracht van risico vinden plaats op het moment dat de goederen langszij het door de koper aangewezen schip zijn aangeleverd, dus voor het laden. De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan op het moment dat hij de goederen heeft aangeleverd langszij het door de koper aangewezen en met name genoemde schip in de verschepingshaven. Langszij wil zeggen aan de waterkant, bijvoorbeeld met een binnenvaartschip, of langszij op de kade van de verschepingshaven per vrachtwagen.

FCA

FCA is de afkorting voor Free Carrier. De verkoper zorgt voor de goederen met factuur, verpakking, uitvoervergunning, douaneformaliteiten bij uitvoer en de kosten tot levering van de goederen aan de carrier (de vervoersmaatschappij), zoals bepaald door de koper en volgens de vervoersmodus. De verkoper levert de uitgeklaarde goederen en draagt ze over aan de door de koper genoemde vervoerder op de plaats of het punt zoals overeengekomen. Indien er geen exact punt is afgesproken, kan de verkoper binnen de vastgestelde plaats of gebied kiezen waar de overdracht van de aansprakelijkheid plaatsvindt.

FCL

Deze afkorting staat voor Full Container Load. Men spreekt van FCL als alle goederen in de container op één BL staan en dus van één eigenaar zijn. Het maakt niet uit hoe vol de container is. Er wordt voor een volledige container betaald.

Feeder

Een feeder (lichter) is een klein schip waar de goederen uit/in een groot schip in/uit worden overgeladen. Het grote schip heeft meestal niet de mogelijkheid om een rivier of kanaal te bereiken. De eerste lichters werden gebruikt in de tijd van de VOC-schepen maar de Engelse variant van de naam (Lighter) komt terug in het Lighter Aboard Ship (LASH) scheepstype.

Feeder Service

Een schip dat containers overbrengt naar een "moederschip" voor een zeereis.

Feeder Vessel

Een feederschip of feeder is een klein schip waar de goederen uit of in een groot schip in of uit worden overgeladen. Het grote schip heeft meestal niet de mogelijkheid om een rivier of kanaal te bereiken.

FERI (Fiche Électronique des Renseignements à l’Importation)

Een aantal landen in Afrika, waaronder de Democratische Republiek Congo (Congo-Kinshasa), vereist een waiver document voor alle import lading. Zo is een FERI ofwel Fiche Électronique des Renseignements à l’Importation vereist voor alle zendingen naar de Democratische Republiek Congo (Congo-Kinshasa). De autoriteiten in de Democratische Republiek Congo kunnen zo reeds in de ‘pre-arrival fase’ van informatie worden voorzien over de zending, de afzender en de geadresseerde. Waivers bevatten de volgende informatie: naam van de shipper en consignee, manier van verschepen, omschrijving en waarde van de goederen, naam van het schip en de vrachtkosten. De waivers moeten voordat het schip arriveert in handen van de ontvangende autoriteiten zijn. Elk land heeft zijn eigen reglementering aangaande waiver documentatie en geeft vaak ook een andere benaming per land. De havens in de Democratische Republiek Congo waarvoor een FERI vereist is zijn: Matadi, Kinshasa, Lubumbashi en Boma.

FILO

Bij FILO (Free In/Liner Out) is het laden aan boord van het schip niet in de vrachtprijs begrepen. Het lossen ter bestemming daarentegen wel. In dit geval moet de verscheper zelf het laden van de goederen in het schip apart betalen.

FIOS

Bij FIOS (Free In Out and Stowed) dekt de vrachtprijs enkel en alleen het eigenlijke vervoer. Het laden, het lossen of het stuwen van de goederen in het schip is niet bij de vrachtprijs inbegrepen. Deze kosten moeten apart door de verscheper en de ontvanger worden betaald.

FIOT

Bij FIOT (Free In Out and Trimmed) dekt de vrachtprijs enkel en alleen het eigenlijke vervoer. Het laden, lossen of het trimmen van de goederen in het schip is niet bij de vrachtprijs inbegrepen. Deze kosten moeten apart door de verscheper en de ontvanger worden betaald.

FIS

Deze afkorting staat voor Fairway Information Service. Dit is een systeem van Rijkswaterstaat in samenwerking met andere vaarwegbeheerders (provincies, waterschappen, havenbedrijven) waarin alle vaarweginformatie is ondergebracht.

Fiscale vertegenwoordiging

Bij inklaring van goederen bij import kunnen wij optreden voor Europese niet-Nederlandse firma’s. Aangezien de BTW bij invoer op een niet Nederlands BTW nummer moet worden verlegd, zal een speciale douaneprocedure moeten worden gevolgd waarbij wij optreden als fiscaal vertegenwoordiger. Voordat deze procedure kan worden gestart, moet de buitenlandse opdrachtgever de expediteur schriftelijk rechtigen. De fiscale vertegenwoordiging gaat alleen over een vertegenwoordiging voor de omzetbelasting die bij de invoer is verschuldigd. Bij deze vertegenwoordiging heeft u een vergunning nodig van de Belastingdienst. Bij fiscale vertegenwoordiging moet de vertegenwoordiger in Nederland zijn gevestigd. De vertegenwoordigde moet in een ander EU-land of in een land buiten de EU zijn gevestigd.

Flat Rack

Flat Rack containers zijn geschikt voor het transport van goederen die niet in een standaard container kunnen worden vervoerd. De Flat Rack containers kunnen over op- en inklapbare kopschotten beschikken voor betere en snellere behandeling op de terminals.

FLEGT-vergunning

FLEGT staat voor Forest Law Enforcement, Governance and Trade. Voor het importeren van een aantal houtsoorten, houtproducten, papier en pulp uit bijvoorbeeld Indonesië is een extra vergunning nodig. U mag deze goederen alleen invoeren met een FLEGT-vergunning

Flexibag

Een flexibag is een kunstof zak die in een standaard 20ft, 40ft of reefer gehangen kan worden of zelfs op een vrachtwagen geladen worden. De flexibag is een goed alternatief voor tankcontainers, ISO tanks, vaten en andere verpakkingenmogelijkheden voor ongevaarlijke vloeistoffen of ongevaarlijk poeder. De flexibag heeft ontelbare mogelijkheden. Afhankelijk van de lading kan de flexibag in een frame geplaatst worden of (tijdelijk) aangepast worden. De grootte van de flexibag is tussen de 10.000 en de 28.000 liter. Het volume hangt sterk af van de dichtheid van de te transporteren vloeistof. Het te laden gewicht mag niet meer dan 25 ton bedragen.

Flexitank

Een flexitank is een grote ‘zak’ voor het vervoer van vloeistof die wordt ingebouwd in een 20ft of 40ft box container. Flexitanks worden gebruikt om de transportkosten voor bulkgoederen te verlagen (zowel vast als vloeibaar). Dit gaat van grote volumes ongevaarlijke chemicaliën tot voedingswaren. Deze Flexitanks worden aangebracht in 20ft of 40ft containers en zijn economisch voordeliger dan bijvoorbeeld het gebruik van tankcontainers.

FLT

FLT is de afkorting van Full Liner Terms; dit zijn de voorwaarden voor het vervoer van goederen over zee. Ze drukken uit wat wél en wat niet in de vrachtprijs is begrepen en dit gezien vanuit de rederij. Bij Full Liner Terms zijn zowel het laden, het lashen, het eventueel trimmen en het vervoer zelf, als het lossen van de lading bij de vrachtprijs inbegrepen.

FOB

Free on Board (FOB) / Vrij aan boord (overeengekomen verschepingshaven). De overgang van kosten vindt plaats na plaatsing van de goederen aan boord van het schip in de verschepingshaven, ofwel nadat de goederen zijn ingeladen. De overdracht van risico vindt eveneens op dat moment plaats. De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan als de goederen zijn geplaatst/geladen aan boord van het door de koper aangewezen en met name genoemd schip in de verschepingshaven.

Form A

Een certificaat Form-A is een schriftelijk bewijs van oorsprong voor handelsgoederen afkomstig uit bepaalde ontwikkelingslanden waarmee korting of vrijstelling op invoerrechten verkregen kan worden

Forwarder

Zie Freight Forwarder.

Foutvracht

Foutvracht is de vergoeding die de aflader moet betalen wanneer hij de laadruimte die voor hem is gereserveerd niet gebruikt. In het geval van late wijzingen of annuleringen worden vaak ter compensatie de gehele vrachtkosten of een groot gedeelte van dit bedrag in rekening gebracht; de zogenoemde foutvracht.

Free on Truck

FOT betekent Free on Truck en verwijst naar goederen die per truck/vrachtwagen vervoerd worden. Deze incoterm mag alleen gebruikt worden als het transport van de goederen per truck geschiedt. Het risico van verlies of schade gaat over op de koper zodra de goederen op de wagen geladen zijn.

Free time

1) Bij het brengen of halen van goederen in een container krijgt de ontvanger/verzender meestal twee uur de tijd de container te laden cq te lossen. Indien dit laden of lossen langer duurt, worden vaak wachttijdkosten berekend. 2) De hoeveelheid tijd dat een container zonder extra kosten op een terminal mag staan. Vaak is deze free time tussen de drie en zeven dagen, waarna overliggeld moet worden betaald.

Freight Collect

Freight collect is een zeevracht die betaalbaar is op bestemming. De agent van de rederij zal de vracht innen in de haven van bestemming vóór de goederen aan de houder van het originele cognossement worden vrijgegeven.

Freight Forwarder

De partij die het vervoer van goederen regelt, inclusief verbonden diensten en / of bijbehorende formaliteiten namens een verlader of een geadresseerde.

Freight Prepaid

Freight Prepaid is een zeevracht die op voorhand betaalbaar is in de haven van vertrek, dus voordat het zeevervoer begint.

Frustration

Charterers kunnen een overeenkomst van affreightment annuleren met als reden ‘doctrine of frustration’. Dit kan zijn extreme vertraging, schade aan het schip, et cetera.

FTKs

Freight in tonne kilometers

Fuelsurcharge

Diesel is naast personeel de grootste kostenpost van een wegvervoerder. Om niet maandelijks de bestaande prijsafspraken te moeten bijstellen, is besloten een percentage brandstoftoeslag (fuelsurcharge) over de transportprijzen te berekenen. Dit percentage wordt vooraf overeengekomen en kan maandelijks wijzigen.

Full Container Load

Men spreekt van Full Container Load (FCL) als alle goederen in de container op één BL staan en dus van één eigenaar zijn. Het maakt niet uit hoe vol de container is. Er wordt voor een volledige container betaald.

Fumigeren

Gefumigeerde verpakkingsmaterialen zijn dusdanig behandeld dat al het ongedierte is uitgeroeid. Ze worden ook voorzien van een stempel en een certificaat. Een fumigatie certificaat wordt alleen afgegeven als er ook een goede factuur en bill of lading instructies zijn. Zonder de juiste certificaten en verpakkingsmiddelen kunt u in grote problemen komen, bijvoorbeeld hoge extra opslagkosten of confisceren van goederen. Alle vernietigingskosten worden terugbelast en zijn dus voor rekening van de verscheper. Vanwege ongedierte dat zich in hout kan begeven, eisen veel landen gefumigeerde verpakkingsmaterialen voor de geïmporteerde goederen.

FYCO ‐ FYSIEKE CONTROLE

FYCO staat voor Fysieke Controle, ook wel code rood genoemd. Het uitvoeren van een fysieke controle is een douanetaak. Doel van een fysieke controle is het controleren van de containerinhoud op afwijkingen op douanedocumenten en de naleving van invoerregels die op het transport van toepassing zijn. Het niet nakomen van invoerregels brengen sancties met zich mee die door de lokale overheden zijn vastgesteld. De regelgeving voor invoer is afhankelijk van een aantal factoren zoals afkomst, soort goed, land van bestemming, gebruik van het goed maar ook lokale economie. Een FYCO gaat vaak gepaard met vertraging op de transportroute en extra kosten. De kosten voor een fysieke controle betaalt de afnemer dan wel importeur van de goederen.

UIkit.ready(function() { UIkit.sticky('.sticky-nav', {boundary: true, top: 220}) });