{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Termen logistiek I

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

IALA

Deze afkorting staat voor International Organisation of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities. De IALA is een internationale organisatie die zich bezighoudt met de wereldwijde harmonisatie van maritieme navigatiemiddelen, zoals betonning via het IALA Maritiem Betonningsstelsel. De IALA is in 1957 opgericht. Het hoofdkwartier is gevestigd in Saint-Germain-en-Laye in Frankrijk.

IATA

Deze afkorting staat voor International Air Transport Association. IATA, gevestigd in Genève, werd opgericht in 1945 als handelsorganisatie met als doel te functioneren als een samenwerkingsorgaan tussen alle aangesloten luchtvaartmaatschappijen. De samenwerking zorgt voor veilige, betrouwbare luchtvaartdiensten en economische voordelen.

IBC

IBC is de afkorting van Intermediate Bulk Container. Het zijn verpakkingen die gebruikt worden als tussenvorm tussen vaten en bulktransport (vrachtwagentransport, zeecontainer of boottransport). De IBC’s zijn nog manipuleerbaar met vorkheftrucks of pompwagentjes maar niet meer handelbaar met de hand zoals vaten. De IBC’s bestaan uit 3 delen: een HDPE binnenblaas met bovenaan een deksel en onderaan een uitloopkraan omgeven door een metalen rasterwerk. Dit alles is bevestigd op een houten, kunststof of metalen pallet.

ICW

Intercoastal Waterways (ICW) zijn baaien, rivieren en kanalen langs de kust die zo met elkaar verbonden zijn dat de coasters niet over zee hoeven.

IEC

Deze afkorting staat voor International Electrotechnical Commission. De International Electrotechnical Commission, kortweg IEC, gevestigd in Genève in Zwitserland, ontwikkelt algemene internationale normen voor de veiligheid van elektrische componenten en apparatuur. De IEC stelt voor en ontwikkelt, maar is niet verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van deze normen. Dit vindt veelal plaats door een onafhankelijk testlaboratorium.

IJlgeld

Onder despath money, ofwel ijlgeld, wordt die vergoeding verstaan die aan de charterers wordt uitgekeerd, als zij het aantal ligdagen dat volgens de charterpartij is toegestaan, niet volledig gebruiken. Het ijlgeld wordt alleen uitgekeerd als dit uitdrukkelijk in de charterpartij is bepaald. Dit is dus het tegenovergestelde van overliggeld.

IMDG

De IMDG code (International Marine Dangerous Goods code) beschrijft de specifieke regelgeving voor het transport over zee van UN geclassifiseerde gevaarlijke stoffen. Het boekwerk omvat regels over verpakkingen, samenlading, eventuele vrijstellingen, enzovoorts. Omdat dergelijke goederen extra zorg vereisen, is het noodzakelijk bij boeking de rederij de exacte gegevens te overhandigen in de vorm van een DGD. Op basis van een dergelijke verklaring bepaalt de rederij of de goederen geaccepteerd kunnen worden voor transport en hoe de goederen behandeld moeten worden.

IMO toeslag

Bij het vervoer over zee van UN geclassificeerde gevaarlijke stoffen (conform IMDG code) wordt door de rederij een IMO toeslag berekend over de zeevracht. Dit heeft te maken met de extra handelingen die nodig zijn voor het inplannen van de goederen op de terminal en aan boord van het schip.

Importlicentie

Document vereist en afgegeven door sommige nationale regeringen bij de invoer van goederen in de individuele landen.

Importer Security Filing (ISF)

ISF (Importer Security Filing) is een regelgeving die importerende partijen in de Verenigde Staten verplicht om algemene specificaties (goederenbeschrijving) van de te importeren goederen aan te geven bij de Amerikaanse douane. De douane moet 24 uur voor belading van de goederen in de te gebruiken transportmodaliteit (bijvoorbeeld een container) de aanmelding ontvangen hebben. De complete ISF moet uiterlijk 48 uur voor vertrek van het schip vanuit de laadhaven bij de Amerikaanse douane ingediend zijn. Download het ISF-formulier.

In transit

Status van de goederen tussen de uitklarende douane en de inklarende douane.

Incoterms

Internationale afspraken over internationaal transport van goederen. In het contract worden standaard afspraken gemaakt die de kosten en risico’s verdelen tussen verkoper en koper. De eerste Incoterms afspraken dateren al van 1932. De Incoterms worden opgesteld en gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel. In 1990 werden de incoterms aangepast. De reden hiervoor was het toenemende gebruik van elektronisch dataverkeer. De Engelse tekst is de originele en officiële versie van de Incoterms 2000, die zijn goedgekeurd door de Verenigde Naties Commissie voor Internationale Handels Wet (UNCITRAL). Geautoriseerde vertalingen in 31 talen zijn beschikbaar bij nationale Kamers van Koophandel. In 2011 zijn de Incoterms 2010 gedeponeerd.

Inklaring

Inklaring is het bij de douane ter invoer aangeven en in het vrije verkeer brengen van inkomende goederen. Dergelijke goederen komen van buiten de Europese Unie en door middel van deze administratieve behandeling, worden hier douanerechten over geheven. Deze douanerechten kunnen ondermeer invoerrechten, BTW bij invoer, accijns en landbouwheffingen inhouden. Om in te kunnen klaren moet u over een douanevergunning en douaneborgstelling beschikken.

Interchange report

Een container interchange report is een document dat een gedetailleerde beschrijving geeft van de uiterlijke staat van een container op het moment dat de container overgaat van een verantwoordelijke houder naar een ander. Door bij elke overgang een container interchange report op te maken, kan vastgesteld worden waar de schade aan de container is ontstaan en kan hij die op dat moment de container onder zijn toezicht had, verantwoordelijk worden gesteld.

Intermediate Bulk Container

IBC is de afkorting van Intermediate Bulk Container. Het zijn verpakkingen die gebruikt worden als tussenvorm tussen vaten en bulktransport (vrachtwagentransport, zeecontainer of boottransport). De IBC’s zijn nog manipuleerbaar met vorkheftrucks of pompwagentjes, maar niet meer handelbaar met de hand, zoals vaten. De IBC’s bestaan uit 3 delen: een HDPE binnenblaas met bovenaan een deksel en onderaan een uitloopkraan omgeven door een metalen rasterwerk. Dit alles is bevestigd op een houten, kunststof of metalen pallet.

Intermodaal

Intermodaal is het vervoer van goederen dat via verschillende middelen (truck, boot, trein) plaatsvindt binnen één transport.

Invoerrechten

Invoerrechten zijn belastingen waarmee landen hun eigen markt proberen te beschermen tegen buitenlandse producten. Het wordt opgeworpen als handelsdrempel om eigen producten een voorsprong te verlenen.

ISF Bond Fee

Bij export naar de USA moet een ISF Bond Fee betaald worden. Hiermee wordt bijgedragen aan een verzekering voor de Amerikaanse overheid voor het geval de exporteur de invoerheffingen en belastingen niet zou betalen. Deze Bond Fee kan voor een eenmalige zending betaald worden. Bij meerdere zendingen naar de USA per jaar kan ook een continuous bond, een verzekering voor de periode van één jaar, worden afgesloten. De hoogte van de Fee wordt bepaald op basis van de waarde van de goederen.

ISPM 15

De afkorting ISPM 15 staat voor International Standards for Phytosanitary Measures. Deze nieuwe wereldstandaard Fytosanitaire Maatregelen Houten Verpakkingen is in maart 2002 ingevoerd om een einde te maken aan de wereldwijde handelsbelemmeringen, als gevolg van de wirwar aan importrestricties voor houten verpakkingen. In ISPM no. 15 is onder meer beschreven dat houten verpakkingen moeten zijn behandeld om verspreiding van ongedierte (zoals bijvoorbeeld het dennenaaltje en de syrexwesp) te voorkomen.