{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Termen logistiek P

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

P&I clubs

De P&I clubs (Protection and Indemnity Club) zijn overeenkomsten die rederijen onderling vormen om die risico’s te verzekeren die niet gedekt worden door de normale zeeverzekeringen.

Packing Instruction

Document met erin beschreven hoe de goederen verpakt dienen te worden.

Packing list

Verpakkingslijst (ook bekend als pakbon, uitpakbrief, (leverings)bon, leveringslijst of verzendlijst) is een document dat de inhoud en vaak de afmetingen en het gewicht van elk pakket of container beschrijft. Het dient om alle betrokken partijen van een transport te informeren over de inhoud, inclusief transportbedrijven en overheidsinstanties zoals de douane.

Packing Unit

Pakket waarin een standaard hoeveelheid producten van een specifiek producttype is verpakt, zodat de zich in de packing Unit bevindende producten geen extra verpakking vereisen voor opslag en verzending.

Pallet

Laag draagbaar platform, meestal van hout, waarop lading wordt gestapeld om het transport te vergemakkelijken.

Pallet Wide

Pallet Wide (PW) containers hebben net als de standaard trailers in het wegvervoer een binnenbreedte van 2.50m. Deze containers worden ingezet op short sea trajecten. De behandeling per ladingeenheid gaat sneller en goedkoper dan bij trailers. PW containers bestaan in zowel 40ft als in 45tt formaat. Het type 45ft PW is vaak ook nog eens high cube uitgevoerd zodat deze ongeveer 30cm hoger in opbouw is dan de standaard 45ft PW container. Hierdoor kunnen hogere stukken en/of meer goederen geladen worden terwijl de zeevracht meestal gelijk is aan die van een standaard 45ft PW container.

Payload

Payload is het maximaal toegestane ladinggewicht voor een container. Deze waarde staat vermeld op de rechter containerdeur. Het ladinggewicht mag deze waarde niet overschrijden. Het maximaal toegelaten ladinggewicht kan echter per land verschillen, zodat de container soms niet tot dit maximum beladen kan worden.

Payment against Documents

Instructies afgegeven door een verkoper aan een bank dat de overdraagt van de eigendomsdocumenten alleen mag geschieden na betaling van de factuur.

PCC

Deze afkorting staat voor Pure Car Carriers (PCC). Dit zijn speciaal ontworpen schepen voor het vervoer van zeer grote hoeveelheden personenwagens. De grootste PCC’s kunnen ongeveer 6.000 auto’s vervoeren, verdeeld over 13 dekken.

PCTC

Deze afkorting staat voor Pure Car and Truck Carrier (PCTC). Dit zijn speciaal ontworpen schepen voor het vervoer van zeer grote hoeveelheden personenwagens en vrachtwagens. De afstand tussen de meeste dekken kan worden gewijzigd al naargelang er personenwagens of vrachtwagens worden vervoerd.

Peak Season Surcharge (PSS)

Rederijen belasten een Peak Season Surcharge (PSS) zodra er in een drukke periode een tekort aan capaciteit ontstaat. De toenemende vraag leidt tot ruimte tekort en extra kosten voor repositionering van equipment. Rederijen behouden zich het recht deze toeslag ten alle tijden te kunnen invoeren en verlengen.

Piracy Risk Surcharge

In verband met piraterij geldt er in de Gulf of Aden een verhoogd risico voor rederijen. Deze rederijen zien dit risico terug in hun kosten in de vorm van verhoogde verzekeringspremies. Daarom wordt er voor de duur van deze dreiging van piraterij een extra toeslag belast bovenop de zeevracht. De Piracy Risk Surcharge (PRS) wordt ook wel Gulf of Aden Surcharge genoemd.

POD

POD is de afkorting van port of discharge, oftewel de haven waarin de goederen gelost worden.

POL

POL is de afkorting van port of loading, oftewel de haven waarin de goederen geladen worden.

Port

In het internationale transport wordt met port een haven aangeduid.

Portaalkraan

Een portaalkraan is een verrijdbare kraan in de vorm van een portaal. Bijna alle containerterminals zijn voorzien van dergelijke kranen. Portaalkranen worden ook gebruikt voor het lossen van bulkschepen.

Pre-carriage Charge

De kosten van het lokale transport voordat de goederen worden afgeleverd in de laadhaven / het vliegveld.

Preferentiële regeling

Een preferentiële regeling is een overeenkomst die is gesloten tussen de Europese Unie en derde landen. De EU heeft met een aantal landen preferentiële handelsovereenkomsten gesloten. Dit zijn afspraken waarin is bepaald dat geen invoerrechten worden geheven, omdat producten uit bepaalde landen zijn ingevoerd. De EU heeft handelsakkoorden afgesloten met:

  • EVA-landen (IJsland, Noorwegen, en Zwitserland)
  • LGO-landen (bijvoorbeeld Nederlandse Antillen, Nieuw-Caledonië, Frans-Polynesië, de Falklandeilanden, de Maagdeneilanden en Groenland)
  • Landen rondom de Middellandse Zee (bijvoorbeeld landen uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten)
  • Zuid-Afrika en Mexico