{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Termen logistiek O

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

O/F

De afkorting O/S (o/s) wordt vaak gebruikt als afkorting voor Ocean Freight.

OBO

Ore Bulk Oil Carriers (OBO) zijn schepen die verschillende soorten stortgoederen, zoals granen, ertsen of petroleumproducten, kunnen laden. Dit kan echter nooit tegelijkertijd. Wanneer na lossing een ander soort stortgoed wordt geladen, moeten de ruimen eerst grondig worden gereinigd. Hierdoor blijven de meeste van dit soort schepen gedurende lange tijd dezelfde soort lading vervoeren. Pas wanneer de marktsituatie het eist zal naar een ander soort waren worden overgestapt.

OBR

OBR staat voor Original Bill request at Destination. Dit is het verzoek om de Originele Bill of Lading of de Telex Release op te sturen, zodat de goederen bij aankomst vrijgegeven kunnen worden.

OFS

De afkorting OFS staat voor Official Ship Number.

Omzetbelasting

Omzetbelasting: Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) is een belasting die een overheid heft op de aanschaf van producten of diensten. BTW is een vorm van omzetbelasting die in 136 landen, waaronder de meeste Europese landen, wordt toegepast. De producenten en leveranciers verhogen de prijs van een product of dienst met het bedrag van de BTW, en vervolgens moeten zij dit bedrag aan de staat voldoen.

Ontgassen

Ontgassen gebeurt door de container open te zetten en de gassen te laten verwaaien. In een geconditioneerde omgeving op de terminal gebeurt het begassen van containers met methylbromide voor exporttoepassingen. Motten, kevers, kakkerlakken, mijten en aaltjes; ze zijn de schrik van elke verlader. Zonder maatregelen kunnen containerladingen ten prooi vallen aan deze ongewenste gasten. Daarnaast verbieden veel landen ook de import van vreemde levensvormen die een bedreiging voor het ecosysteem kunnen vormen. Vandaar dat begassing nodig is.

OOG

Men spreekt van buitenprofiel of Out of Gauge (OOG) ladingen als de afmetingen van de te verschepen goederen buiten de maten van een container vallen. Een item kan te lang, te hoog, te breed of een combinatie hiervan zijn. Lading met overhoogte kan geladen worden in Open Top containers. Lading met overbreedte of overlengte kan op een Flatrack container geladen worden. Aangezien deze lading meer ruimte inneemt op een schip, belasten de rederijen zogenaamde Lost Slots voor de verloren ruimte, waar de goederen uitsteken kunnen immers geen containers meer geladen worden.

Oorsprong

Zodra de HS-code van goederen bekend is, moet ook het land van oorsprong bepaald worden. Dit is nodig om het uiteindelijke douanerecht te bepalen. Het land van oorsprong is niet het land van waaruit de goederen verzonden zijn, maar het land waar de goederen geproduceerd zijn. Om de oorsprong bij import vast te stellen worden er ATR (Turkije) en Form A (overige) oorsprongscertificaten geaccepteerd die door de lokale autoriteiten worden opgesteld. Een Certificaat van Oorsprong heeft meer een handelsfunctie en wordt door de douane niet als geldig oorsprongsbewijs geaccepteerd. Laat u daarom voor het afsluiten van de handelstransactie goed adviseren over de uiteindelijke hoogte van invoerrechten en eventuele anti-dumping heffing. Zorg daarbij ook dat u van uw leverancier de correcte certificaten ontvangt. Bij export kan door het opmaken van een EUR1 de Europese oorsprong worden bewezen.

Open-Sided Container

Transportcontainer met frames van gaas aan de zijkanten afgedekt met een zeildoek dat kan worden neergelaten om onbeperkte toegang te geven tot de zijkanten van de container voor het laden of lossen.

Open Top Container

Open Top containers zijn geschikt voor het transport van goederen die te hoog zijn voor een standaard container. Bij deze open top containers wordt een verrijgbaar dekzeil geleverd dat echter bij te grote overhoogte niet meer gebruikt kan worden. In zo’n situatie zouden de goederen met aparte dekzeilen afgedekt kunnen worden.

Optional cargo

Vracht waarvan de eindbestemming nog niet bekend is op het moment van vertrek van het schip. Pas tijdens het transport zal een eindbestemming aangegeven worden.

Orderpicken

Orderpicken is het gereed maken van zendingen voor de afnemers van de opdrachtgevers. Conform de opgegeven specificaties worden de gewenste producten en hoeveelheden verzameld.

Origin Receiving Charge (ORC)

ORC staat voor de kosten in de laadhaven van de ontvangst van een volledige container op het haventerrein en het plaatsen van de container op het vrachtschip.

Out of Gauge

Men spreekt van buitenprofiel of Out of Gauge (OOG) ladingen als de afmetingen van de te verschepen goederen buiten de maten van een container vallen. Een item kan te lang, te hoog, te breed of een combinatie hiervan zijn. Lading met overhoogte kan geladen worden in Open Top containers. Lading met overbreedte of overlengte kan op een Flatrack container geladen worden. Aangezien deze lading meer ruimte inneemt op een schip, belasten de rederijen zogenaamde Lost Slots voor de verloren ruimte. Waar de goederen uitsteken kunnen immers geen containers meer geladen worden.

Overliggeld

Het begrip overliggeld heeft twee betekenissen. Het kan slaan op de vergoeding die de bevrachters moeten betalen indien de laad- en overeengekomen lostijd worden overschreden en de reders daarvoor niet aansprakelijk kunnen gesteld worden. Met overliggeld kan ook de schadevergoeding worden bedoeld die berekend wordt voor oponthoud (damages for detention) ontstaan doordat de overeengekomen laad- of lostijd is verstreken en geen overligdagen zijn toegestaan of, indien wel toegestaan, deze ook verstreken zijn.