{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}
Ucc Draw TFH

Het raamwerk van de Union Customs Code (UCC) staat

Sinds 1 mei 2016 is het Communautair Douane Wetboek (CDW) komen te vervallen en is de Union Customs Code (UCC) van toepassing. Door de UCC moet de internationale handel eenvudiger gaan verlopen door standaardisatie van procedures en gegevens en volledig elektronische afhandeling van alle douaneformaliteiten binnen de hele Unie.

Electronische Douane-afhandeling

Voor het bedrijfsleven heeft de UCC gevolgen. De volledige elektronische afhandeling van alle douaneformaliteiten in de Unie vergt de nodige IT-aanpassingen voor Douane en bedrijfsleven. De IT-systemen worden operationeel tussen eind 2016 en eind 2020.

Unie-en niet-Uniegoederen

Veel begrippen zijn ongeveer gelijk gebleven. In het oog springende verschillen zijn de verruiming van het begrip ‘aangever’(ook andere aangiften dan douaneaangiften), het feit dat het begrip ‘invoerrecht’ beperkt is tot het douanerecht en natuurlijk het feit dat voortaan gesproken wordt over ‘Unie goederen ’versus ‘niet-Uniegoederen’.

Machtiging directe vertegenwoordiging

Met de inwerkingtreding van het nieuwe Douanewetboek van de Unie gaat er ook voor de vertegenwoordiging een en ander veranderen. De wijzigingen op dit vlak zijn echter beperkt. Zo kan ook in de DWU een ieder zich laten vertegenwoordigen door een douanevertegenwoordiger en kan de vertegenwoordiging direct of indirect (uitvoer) zijn. Hoewel een machtiging volgens het Burgerlijk Wetboek vormvrij is, is een schriftelijke machtiging in douanezaken praktisch noodzakelijk. De Douane moet namelijk kunnen vaststellen wie de opdrachtgever is, waar deze is gevestigd en of de persoon die getekend heeft wel bevoegd is deze machtiging af te geven. Indien bij controle van de Douane blijkt dat aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan, kan dat leiden tot de conclusie dat de vertegenwoordiger zonder vertegenwoordigingsbevoegdheid optreedt. Een in het verleden eeds afgegeven Machtiging is en blijft geldig.

EORI-Nummer

Ten behoeve van de afgifte van nieuwe machtigingen onder het DWU zijn er enkele aanpassing gedaan in het model. Zo is de rechtsgrond in de tekst aangepast van artikel 5 CDW naar artikel 18 DWU. Verder wordt bij de gegevens van de partijen gevraagd naar hun EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification nummer). Met dit nummer worden actieve marktdeelnemers door de Douane geïdentificeerd en bedrijven moeten dit gebruiken bij gegevensuitwisseling met de Douane. Er wordt nadrukkelijk geadviseerd machtigingen directe vertegenwoordiging vanaf 1 mei 2016 te laten afgeven middels het nieuwe model.

UCC voor Nederlandse bedrijven

Voor Nederlandse bedrijven heeft de nieuwe UCC diverse gevolgen. Zo betekent het bijvoorbeeld dat er een verplichting komt voor aangifte van wederuitvoer van douanegoederen, zoals die uit een douane-entrepot. Voor 1 mei 2016 was een transitaangifte (NCTS) voldoende. De uitvoeraangifte kan gevolgd worden als een transitaangifte, zodat bij de uitgang hetzelfde proces plaatsvindt en de aangifte onmiddellijk wordt aangezuiverd door de transit. Verder komen er nieuwe codes voor type entrepot – een onverwachte wijziging. Uiteraard vallen ook de codes weg die zijn gekoppeld aan door UCC niet langer ondersteunde procedures. De impact voor Nederlandse bedrijven is uiteindelijk afhankelijk van de mate waarin ze gebruik maken van de aangepaste procedures. Vooralsnog is die impact relatief beperkt. De grootste wijzigingen voltrekken zich pas in de komende jaren.

Bindende Tarief Inlichting

Er komt ook een verplicht gebruik van de BTI (Bindende Tarief inlichting), indien die is toegekend. Deze moet aangegeven worden als document met code C626 en is drie jaar geldig. Daarnaast zijn er in het kader van de nieuwe UCC heel wat veranderingen in de waardebepaling. Het principe van de eerste verkoop valt weg en op enkele uitzonderingen en overgangsmaatregelen na, moet de laatste verkoop voor invoer in Europa worden genomen. Voor de opslag in het douane-entrepot moet ook de waarde van de laatste verkoop genomen worden. Indien er nog geen verkoop bij binnenkomst in de EU heeft plaatsgevonden, moet de verkoop worden genomen op het moment dat de goederen zich in het douane-entrepot bevinden.

BEKIJK OOK ONDERSTAANDE INFORMATIEVIDEO

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}

The Freight Hero
in action

The Freight Hero is gespecialiseerd in het importeren en het exporteren van goederen naar en van Europa. Op het boekingsplatform van The Freight Hero selecteert u uw container en/of luchtvracht en ontvangt gelijk een scherp all-in tarief. U boekt direct en u kunt uw zending real time op uw eigen dashboard volgen. Door de uitstekende handelsrelaties met rederijen en (lucht)havens in meer dan 200 landen is The Freight Hero in staat om dagelijks te voorzien in containervaarten en luchtvrachten afkomstig van zo'n 200 bestemmingen wereldwijd. Bekijk de animatie door op het play-vignet te klikken en... bespaar tijd en geld!

Over The Freight Hero