{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Overheid moet binnenvaart helpen innoveren

Zonder forse overheidsinvesteringen in bruggen en vaarwegen zal lang niet alle innovatiekracht van de binnenvaart worden benut. Dat zegt Jurgen van der Sloot, beleidsadviseur binnenvaart & spoor bij evofenedex, in BNR Bouwmeesters.

Overheid%20moet%20binnenvaart%20helpen%20innoveren%20%23zeevracht%20%23logistics%20%23binnenvaart%20%23haven

Het blijkt niet eenvoudig om innovaties door te voeren in de binnenvaart, zegt Van der Sloot. 'De binnenvaart bestaat uit allemaal op zichzelf staande bedrijven - vaak familiebedrijven die wonen en leven op hun eigen binnenvaartschip. De financiering van het schip slokt zo'n groot deel van het budget op dat voor werkelijke innovaties weinig geld overblijft.' De binnenvaart staat bij de politiek niet hoog op de agenda, terwijl 30 procent van alle goederenstromen over het water gaat, zegt Van der Sloot. 'Er zou dus eigenlijk veel meer in geïnvesteerd moeten worden.'

Innoveren

Mede door verdere schaalvergroting heeft de Nederlandse binnenvaart zich de afgelopen jaren toch weten te ontpoppen als een innovatieve sector, zegt Marleen Buitendijk, beleidsadviseur Nautisch Technisch & Infra bij BLN-Schuttevaer. Maar het blijkt wel steeds ingewikkelder om innovaties terug te verdienen. En dat is nodig, want wat op het spel staat is volgens haar niets minder dan een internationale koppositie. 'We hebben met onze schaalvergrotingsslag ontzettend moderne schepen gebouwd. We zijn de modernste en meest geavanceerde vloot van heel Europa.'

Toekomstbestendige bruggen

Binnen het huidige budget doet Rijkswaterstaat alles wat in zijn macht ligt, maar dat is niet genoeg, zegt Buitendlijk. Vooral voor innovatieve, slimme oplossingen voor de logistiek moet meer geld worden vrijgemaakt, betoogt ze. 'Een brug die je nú bouwt ligt er voor honderd jaar. Die moet je dusdanig hoog bouwen dat-ie toekomstbestendig is. En als een brug gerenoveerd wordt, dan moet-ie op hoogte. Het kan niet zo zijn dat we een nieuwe brug bouwen en dat die leidend is voor de komende honderd jaar; dat is niet goed.'

Minder bemanning, veiliger varen

Slimme, innovatieve technieken betalen zichzelf uiteindelijk terug, meent Buitendijk, als je vervolgens met minder mensen aan boord minstens net zo veilig kunt varen. 'Dat vraagt wel om een goed dekkend communicatienetwerk en dat is er langs de vaarwegen nog niet altijd. Je kunt bedenken dat da het de veiligheid ten goede komt als het vol met sensoren zit en autonoom reageert. Maar de komende jaren zal het eerst zijn: met minder bemanning veiliger varen.'

Want er is veel mogelijk, als naast de sector zelf ook de overheid extra geld vrijmaakt voor de infrastructuur. 'Er is al tekort om wat we nu hebben in stand te houden, omdat het vorige kabinet enorm bezuinigd heeft op infrastructuur. De VVD heeft nog wel de ambitie om jaarlijks 600 miljoen jaarlijks extra te investeren, maar bij andere partijen die bij de formatie aan tafel zitten staat dat veel minder hoog op de agenda.'

Publicatie: 29 april 2017
Bron: www.bnr.nl